• Aktuelt»
  • Studenter bygger førerløse fartøy

Studenter bygger førerløse fartøy

Henrik Wiik Roe, Endre Wold og Ola Indergård på brygga med fartøy og PC BEST I KLASSEN: Ingeniørstudentene Henrik Wiik Roe, Endre Wold og Ola Indergård fra Universitetet i Sørøst-Norge vant sjødronemesterskapet Autodrone 2022. (Foto: An-Magritt Larsen)
Portrett av dommer Knut Arnhus IMPONERT: Kystverket stilte med seniorrådgiver Knut Arnhus som upartisk dommer.
Sjødronen på sjøen. VINNER: Dette er den selvkjørende sjødronen utviklet av USN-studentene som vant Autodrone 2022.
Portrett av TObias og Torben p åbrygga på konkurranseområdet. FØRST UT: Tidligere ingeniørstudenter Tobias Tufte og Torben Olsen fra USN jobbet på samme selvkjørende fartøy under Autodrone 2021. – Spennende å se hvordan årets studenter har viderutviklet fartøyet, sier de.
akob Sørfjordnes, Sondre Thomassen og Torjus Kjosavikmed sjødronen sin. FLY FRA TROMSØ: Studentene Jakob Sørfjordnes, Sondre Thomassen og Torjus Kjosavik måtte demontere sjødronen sin før flyturen fra Norges arktiske universitet.
NTNU-studenter bøyd over sjødronen sin på brygga. FULL KONSENTRASJON: Studenter fra NTNU Ålesund forbereder til Autrodrone-mesterskapet i Horten.
Marius Tannum gående mot kamera. FORNØYD: Førstelektor Marius Tannum er fornøyd med årets Autodrone. Her fra USNs stamplass i Strandpromenaden i Horten.
Henrik, Endre og Ola med sjødronen i midten på brygga til konkurranseområdeteområdet. ATTRAKTIV KOMPETANSE: Henrik Wiik Roe, Endre Wold og Ola Indergård har studert elektro-automasjon og robotikk – og sikret jobb i studietiden.

Ingeniørstudenter konkurrerer i å utvikle ny teknologi til fremtidens grønne skipstrafikk. USN-studentene vant med sin selvkjørende sjødrone.


– Mye jobb og frustrasjon. Men aller mest gøy!

Slik oppsummerer Endre Wold, Henrik Wiik Roe og Ola Indergård bacheloroppgaven hvor de har jobbet med elkraftsystemer for skip, offshore og industri.

Denne uken fikk de vise kompetansen sin i AutoDrone 2022. Sjødronemesterskapet fungerer som en inkubator for utvikling og testing av maritim teknologi for autonome fartøy der løsningene testes i forskjellige konkurranser på sjøen.

USN-studentene imponerte dommeren fra Kystverket med både nytt skrog og forbedret programvare i fartøyet, og endte på førsteplass i konkurransen.

Sikret jobb i studietiden

Ola, Henrik og Endre har fullført studieretningen elektro-automasjon og robotikk i elektroingeniørstudiet. De ser frem til å starte i nye jobber som de sikret allerede i studietiden.

– Automasjon og robotikk er fremtidsrettet teknologi, og på full fart inn i industrien, forteller de.

I Autodrone 2022  konkurrerte de mot studenter fra landets tre øvrige maritime høyere utdanningsinstitusjoner – Høgskolen på Vestlandet, NTNU og Norges arktiske universitet. 

Studentene har designet, utviklet og testet fartøyene sine i løpet av studieåret og konkurrerte i fire øvelser: kanal med hinder, hastighetsøvelse, kollisjonsunngåelse og legge til kai.

Selvgående båter, eller sjødroner, er fartøymodeller som kan navigere selv. Det gjør de ved hjelp av avanserte sensorer og algoritmer som overtar fartøyets elektriske motor og navigasjonssystem. En av de største utfordringene er å få dronen til å fungere i all slags vær og samtidig forstå trafikksituasjonen for å unngå kollisjoner.

Sjødronemesterskapet foregår i Horten indre havn utenfor lokalene til Kongsberg Maritime, som stiller med infrastruktur. Selskapet har stort behov for studentenes kompetanse i likhet med Kystverket, som stilte med dommer, og Asko Maritime som hovedsponsor.

LES OGSÅ: Derfor er det smart å ta ingeniørutdanning 

Fremtidens sjøtransport  

– Horten er et naturlig valg for mesterskapet med eget testområde for autonome fartøy og lang tradisjon med skipsbygging, utvikling av maritim teknologi og maritim utdanning, sier førstelektor i anvendt autonomi, Marius Tannum

Initiativet til mesterskapet kom gjennom det gode samarbeidet mellom de fire høyere maritime utdanningsinstitusjonene i Norge. Oppstarten i fjor ble finansiert gjennom kompetansehevingsmidler fra det nasjonale utviklingsprosjektet MARKOM2020.

– Bakgrunnen for søkelyset på autonome små fartøy er den enorme interessen og potensialet som ligger i fremtidige autonome transportløsninger på sjøen. Hensikten er å gjøre transport med skip mer effektivt, miljøvennlig og konkurransedyktig enn landtransport, forklarer Tannum. 

LES OGSÅ: Først i verden med ny maritim utdanning

Dette er Autodrone

Autodrone er et autonom sjødronemesterskap.

Bak står landets fire høyere maritime utdanningsinstitusjoner: Høgskulen på Vestlandet, Norges arktiske universitet, Norges tekniske-naturvitenskaplige universitet og Universitetet i Sørøst-Norge.

Oppstarten i fjor ble finansiert gjennom kompetansehevingsmidler fra det nasjonale utviklingsprosjektet MARKOM2020.

Studentene har designet, utviklet og testet fartøyene sine i løpet av studieåret og konkurrerer i fire øvelser: kanal med hinder, hastighetsøvelse, kollisjonsunngåelse og legge til kai.

En uavhengig dommer fra Kystverket rangerer prestasjonene.

Arrangerers i Horten indre havn.