Tar tempen på tverrfaglig arbeid i undervisningen

I artikkelen presenterer vi sentrale funn fra forskningsaritkkelen "Relevant Transformative Teacher Education for Future Generations".

Les hele artikkelen som er publisert på forskning.no her