Profesjonsutøvelse - Kroppslig og mellomkroppslig perspektiv på undervisning

Studenter på profesjonsverksted. Foto.

Delprosjektet utvikler et forskningsfelt som undersøker hvilken betydning kropp og emosjoner har for læring, undervisning og forskning i lærerutdanning. Prosjektet bygger på kroppslige og mellomkroppslige perspektiver på læring og undervisning og arbeider med å utvikle et språk for slike erfaringer i pedagogiske interaksjoner.


Forskningsinteressen i delprosjektet tar utgangspunkt i en forståelse av at læring, undervisning og forskning skjer fra og mellom kropper - gjennom bevegelser og affekter.

Vi arbeider med følgende tematikker:

  • kroppslig læring
  • mellomkroppslig læring
  • kroppsliggjort undervisning
  • emosjoner i undervisning
  • læring i grunnskolelærerutdanningen  

Prosjektleder

Prosjektmedarbeidere

 

Tilknytning til forskningsgrupper

 

Les om Mellomrom - et ph.d.-prosjekt av Hilde Hegna