Disputas: Frank Arthur

Frank Arthur disputerer for doktorgraden i økologi. Avhandlingen handler om fordeler ved å øke detaljeringsgraden/oppløsningen i klimamodeller for fortidens, nåtidens og fremtidens klima i Europa.


26 Jun

Praktisk informasjon

 • Dato: 26 juni 2024
 • Tid: kl. 10.00 - 15.00
 • Sted: Bø, Rom 4-311A og Zoom
 • Last ned kalenderfil
 • Følg disputasen på Zoom

  Program 

  10.00. Prøveforelesning: The Holocene Temperature Conundrum

  11.30. Disputas: "Modelling and characterization of climate, environment, and human impact during the Holocene and Eemian using an Interactive Physical Downscaling"

  Bedømmingskomité

  • Førsteopponent: Dr. (forsker) Gustav Sandberg, Sveriges meteorologiske og hydrologiske institutt (SMHI)
  • Andreopponent: Dr. (forsker) Johann Jungclaus, Max Planck Institutt for meteorologi, Tyskland

  Veiledere

  • Hovedveileder: Professor Hans Renssen, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Medveiledere: Professor Didier Roche, Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland og
   Professor Marie- Jose Gaillard, Linneaus University, Sverige


  Leder av disputasen

Har du spørsmål?

Frank Arthur skal forsvare avhandlingen sin for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

Han har fulgt doktorgradsprogrammet i økologi ved fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime dag. 

Alle interesserte ønskes velkommen til prøveforelesning og disputas.

Lenke til avhandlingen

Sammendrag

I prosjektet har Frank Arthur benyttet en rask, men høyoppløselig klimamodell (25 km) for å undersøke klimaet i Europa de siste 127 000 årene. Det er viktig å lære av fortiden. Hvis vi ønsker å forutse hva som vil skje med klimaet vårt i fremtiden, må vi se tilbake i historien.

Funnene fra denne studien viser at et forbedret klimamodellverktøy med høy oppløsning kan gi detaljert informasjon som endringer i arealbruk og lokale trekk i Europa, spesielt i høye områder som Alpene, Skandinavia og Middelhavet.

Arthur har kombinert data fra høyoppløselige klimamodellen med arkeologiske Frank Arhur will defend his PhD degree in june. data i forbindelse med vulkanutbrudd i årene 536 e.Kr. og 540 e.Kr. (den såkalte Fimbulvinteren). Resultatene viser en betydelig nedkjøling i Skandinavia med en plutselig nedgang i nedbør og en svært kraftig nedgang i jordbruksaktiviteter etter vulkanutbruddet.

Kombinasjonen med arkeologiske data antyder at et sosialt skifte som allerede var i gang (folkevandringstida), ble forsterket av denne plutselige klimaendringen.

Den nedskalerte modellen Frank Arthur har brukt i denne studien har gitt verdifull innsikt i tidligere klimavariasjoner som temperatur og nedbør og deres innvirkning på miljø og mennesker. Denne tilnærmingen bidrar ikke bare til å øke forståelsen av fortidens klima, men også til å forbedre vår evne til å forutsi fremtidige klimatrender og deres potensielle konsekvenser for regionen.

Stadige fremskritt innen høyoppløselige modelleringsteknikker gir store muligheter for å videreutvikle kunnskapen om Europas klimahistorie og legge grunnlaget for strategier for tilpasning til fremtidige klimautfordringer.

Den økte kunnskapen om klimautviklingen i Europa er nyttig på mange måter. For eksempel, det kan forbedre ytelsen til klimamodeller, og beslutningstakere kan bruke resultatene fra dette prosjektet til å tilegne seg teoretisk forståelse og praktiske verktøy for å agere på dagens globale klima- og miljøendringer.