Eksperter innen innovasjon og entreprenørskap

Vi har eksperter innen blant annet investering, helseinnovasjon og velferdsteknologi, sosialt entreprenørskap, sosial innovasjon, teknologisk innovasjon og tjenesteinnovasjon.


Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.