Eksperter innen innovasjon og entreprenørskap

Vi har eksperter innen blant annet investering, helseinnovasjon og velferdsteknologi, sosialt entreprenørskap, sosial innovasjon, teknologisk innovasjon og tjenesteinnovasjon.