Eksperter innen maritim og skipsfart

Vi har eksperter innen blant annet dynamisk posisjonering, havneutvikling og maritime ulykker.