Eksperter innen maritim og skipsfart

Vi har eksperter innen blant annet dynamisk posisjonering, havneutvikling, maritime ulykker og navigasjon.


Dynamisk posisjonering

Havneutvikling

Human Factors / Menneskelige aspekter

Laste- og losseteknikk på skip

Maritim historie

Maritim logistikk

Maritim psykologi

Maritim økonomi

Maritime ulykker,  maritim sikkerhet

Maskinteknikk

Menneske og system

Navigasjon

Shipping

Skipsfart

Skipskonstruksjoner

Skipsmaskiner

Ulykker, maritim sikkerhet

Undervannsteknologi (Subsea)

Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.