Eksperter innen maritim og skipsfart

Vi har eksperter innen blant annet dynamisk posisjonering, havneutvikling og maritime ulykker.

Dynamisk posisjonering

Human Factors/Menneskelige aspekter

Laste- og losseteknikk på skip

Maritim historie

Maritim logistikk

Maritime ulykker,  maritim sikkerhet

Maskinteknikk

Navigasjon

Simulatoretrening og virtuell virkelighet (VR)

Skipskonstruksjoner

Skipsmaskiner

Undervannsteknologi (Subsea)