Eksperter innen maritim og skipsfart

Vi har eksperter innen blant annet dynamisk posisjonering, havneutvikling, maritime ulykker og navigasjon.


Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.