Eksperter innen maritim og skipsfart

Vi har eksperter innen blant annet dynamisk posisjonering, havneutvikling, maritime ulykker og navigasjon.


Dynamisk posisjonering

Havneutvikling

Human Factors / Menneskelige aspekter

Laste- og losseteknikk på skip

Maritim historie

Maritim logistikk

Maritim psykologi

  • Bjarte Knappen Røed

Maritim trening

  • Bjarte Knappen Røed

Maritim økonomi

Maritime ulykker,  maritim sikkerhet

Maskinteknikk

Menneske og system

Navigasjon

Shipping

Skipsfart

Skipskonstruksjoner

Skipsmaskiner

Ulykker, maritim sikkerhet

Undervannsteknologi (Subsea)

Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.