Eksperter innen psykisk helse og psykologi

Vi har ekspert innen bl.a. psykisk helse, psykologi, rus, vernepleie, pårørenderollen og psykososialt miljø.