Eksperter innen psykisk helse og psykologi

Vi har ekspert innen bl.a. psykisk helse, psykologi, rus, vernepleie, pårørenderollen og psykososialt miljø.


Atferdsvansker

Angst for tannbehandling

Brukermedvirkning

Brukerorganisasjoner

Empowerment (psykisk helse)

Fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser

Militærpsykologi

Mobbing

Natur og psykisk helse

Natur og spiseforstyrrelser

Psykisk helse

Psykisk helse hos flyktninger

Psykologi

Psykososialt miljø

Pårørenderollen

Recovery

Rus

Selvmordsforebygging

Skam

Sosiale- og emosjonelle vansker

Sosialt arbeid

Traumer og traumebehandling

Vernepleie

Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.