Eksperter innen røntgen, CT, MR og ultralyd

Vi har eksperter innen mammografi, radiologi, radiografi, stråleberedskap, strålevern og røntgen.


Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.