Eksperter innen røntgen, CT, MR og ultralyd

Vi har eksperter innen mammografi, radiologi, radiografi, stråleberedskap, strålevern og røntgen.