Forskningsgruppe i matematikkdidaktikk

Bilde fra klasserom - lærerstudent som hjelper elever.
Illustrasjonsfoto (Tine Poppe/USN)

Forskningsgruppen i matematikkdidaktikk består av erfarne forskere med lang erfaring innen forskning og undervisning i matematikk.

Vi forsker på læring og undervisning av matematikk i skole og i høyere utdanning, ut fra ulike perspektiver og målsetninger.

Forskningsgruppen arbeider strategisk og langsiktig med målsetning om konsolidere og videreutvikle et solid fagmiljø innen matematikkdidaktikk, som er anerkjent nasjonalt og internasjonalt. Gruppen bidrar per i dag med betydelig forskningsbasert kompetanse til lærerutdanning, videreutdanning av lærere og utvikling av praksis i skolene i regionen.

Pågående NFR og andre eksternt finansierte prosjekter:

Forskningsområder i matematikkdidaktikk