ROSES-studien (ROSE Second)

ROSES-logo

USN har ansvar for den norske gjennomføringen av ROSES (Relevance of Science Education Second), som utforsker ungdommers holdninger til naturfag, miljø og teknologi.

Universitetet i Sørøst-Norge deltar fra 2019 i Relevance of Science Education Second (ROSES), som er en en større internasjonal studie under ledelse av svenske Mittuniversitetet.

Som del av prosjektet gjennomførte vi i 2019/2020 en spørreundersøkelse om interesse og holdninger til naturfag, miljø og teknologi blant norske elever på 10. trinn.

ROSES er en oppfølging av den store internasjonale studien Relevance of Science Education (ROSE) fra begynnelsen av 2000-tallet, der 15-åringer i en rekke land ble stilt spørsmål om sine holdninger til naturfag, miljø og teknologi.

ROSES blir gjennomført med tillatelse og støtte fra prosjektleder for ROSE, professor emeritus Svein Sjøberg (Universitet i Oslo). 

Publikasjoner fra ROSES i Norge

En første oppsummering av resultater fra spørreundersøkelsen i Norge er publisert i Norsk Pedagogisk Tidsskrift: Norske gutter og jenter i ungdomsskolen har blitt likere i naturfaginteresse – men mer ulike når det gjelder miljøengasjement.(openarchive.usn.no)

 

Mer om ROSE-studien​​

ROSE er en forkortelse for the Relevance of Science Education, og prosjektet sprang ut fra en utbredt bekymring for at mange elever opplever naturfaget i skolen som lite interessant og relevant.

Prosjektet hadde som mål å bidra til forbedring av pensum og økt interesse for faget, hvor man blant annet vektla kulturell diversitet, likestilling, personlig og sosial relevans samt naturfag som grunnlag for demokratisk deltakelse.

Spørreundersøkelsen blant elevene viste blant annet at elever i Norge og de fleste utviklede landene som deltok var relativt lite interessert i mange av temaene som ofte vektlegges i naturfagundervisningen. Man så også at elevene hadde relativt positive holdninger til vitenskap og teknologi, men at ganske få ønsket en yrkeskarriere innenfor disse områdene. Studien viste også at det var store kjønnsforskjeller i elevenes faglige interesser og holdninger, og at forskjellene var spesielt store i Norge og de andre skandinaviske landene.

 

 

 

Prosjektgruppen for ROSES-prosjektet i Norge 

  • førsteamanuensis Elin L. Aschim, Institutt for matematikk og naturfag
  • universitetslektor Harald Bjar, Institutt for matematikk og naturfag
  • stipendiat Rune Aae, Institutt for matematikk og naturfag