Trening av samtaleferdigheter i lærerutdanningen (CAiTE)

Hvordan kan vi trene lærere til å skape gode vurderingssamtaler? Prosjektet CAiTEs mål er å styrke kvaliteten på lærerutdanningen og forbedre læreres vurderingspraksiser.


Prosjektet Conversation Analytic innovation for Teacher Education (CAiTE) har som formål å styrke kvaliteten på lærerutdanningen og forbedre læreres vurderingspraksiser ved å utvikle, evaluere og implementere en ny forskningsbasert instruksjonsmetode.

Denne metoden heter Conversation Analytic Role-play Method (CARM) og skal brukes i lærerutdanningen for å trene lærerstudentenes samtalekompetanse.

Formidling:

Lærer drar ut svar - Maria Njølstad Vonen from eDU Medieproduksjon on Vimeo.

Multiple spørsmål - Karianne Skovholt from eDU Medieproduksjon on Vimeo.

Tidsbruk - Marte Søve Syverud from eDU Medieproduksjon on Vimeo.

Lærers bevegelse i klasserommet - Marit Skarbø Solem from eDU Medieproduksjon on Vimeo.

Lærers prosodi - Rein Ove Sikveland from eDU Medieproduksjon on Vimeo.

Publikasjoner:

Trening av samtaleferdigheter i lærerutdanningen (CAiTE)

Prosjektnavn:

Conversation Analytic innovation for Teacher Education (CAiTE)

 

Om prosjektet:

CAiTE har som formål å styrke kvaliteten på lærerutdanningen og forbedre læreres vurderingspraksiser ved å utvikle, evaluere og implementere en ny forskningsbasert instruksjonsmetode kalt Conversation Analytic Role-play Method (CARM), som skal brukes i lærerutdanningen for å trene lærerstudentenes samtalekompetanse.

CARM. logo

Forskere i prosjektet

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) gjennom FINNUT-programmet og består av fem forskere og to ph.d.-studenter:

Partnere

  • Universitetet i Sørøst-Norge, fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Loughborough University

  • Loughborough University, Department of Social Sciences

Samarbeidsprosjekt

LOaPP: Learning Outcome across Policy and Practice (Læringsutbytte i politikk og praksis)