Utdanning og kompetanseheving ved senter for psykisk helse og rus

Undervisning ved USN - Psykisk helse- og rusarbeid
Undervisning ved USN - Psykisk helse- og rusarbeid

Senteret ønsker å bidra til styrking og utvikling av den nasjonale og internasjonale kunnskapen innen psykisk helse og rus

Senter for psykisk helse og rus tilbyr en master og tre videreutdanninger innen psykisk helse og rus

 

Master i samfunn og helse - studieretning psykisk helse og rusarbeid

Ønsker du mer kompetanse innen psykisk helse og rusarbeid? Nå kan du ta en master ved USN. Vår master i Samfunn og helse tilbyr studieretningen pskykisk helse og rusarbeid. 

Videreutdanninger innen psykisk helse og rusarbeid ved USN