Systemoptimalisering i grensesnittet mellom kraftprodusent og netteier for mer effektive systemtjenester (SysOpt)

Vannkraftdemninger med foss.
OPTIMAL UTNYTTELSE: Fremtidens generatorer skal kunne yte det som må til i krisesituasjoner for å få strømnettet tilbake på rett kjøl.

Dette prosjektet skal utvikle et nytt sanntidskonsept for optimal utnyttelse av vannkraftgeneratorer ut fra et systemperspektiv.

Den globale energimiksen vil radikalt endre verden inn i en fremtid med mer ren elektrisitet uavhengig av fossile kilder. Likevel behøves nye systemtjenester for å sikre forsyningssikkerheten i et kraftsystem som integrerer stadig mer kraft fra upålitelige fornybare kilder som vind og sol.

Her ligger en unik mulighet i å utnytte eksisterende infrastruktur siden vannkraftverkene har langt mer å gi. Vannkraftens bemerkelsesverdige fleksibilitet kan muliggjøre enda mer fornybar energi om dens tilleggstjenester om det kan enes om kostnaden og byrden som kreves.

SysOpt-prosjektet vil utvikle et nytt sanntidskonsept for optimal utnyttelse av vannkraftgeneratorer ut fra et systemperspektiv. De forventede resultatene vil ha innvirkning på den norske elkraftsektoren og åpne for nye markedsmodeller – økt profitt og bedre kostnads- og effektivitetsdeling mellom kraftprodusent og netteier.

Slik jobber forskerne

Forskerne i SysOpt vil utvikle smarte, digitale generatorer som kan overvåke egen tilstand og analysere kraftnettet. Dette vil føre til økt fleksibilitet og forsyningssikkerhet i det nordiske kraftnettet. Fremtidens generatorer skal kunne yte det som må til i krisesituasjoner for å få strømnettet tilbake på rett kjøl. 

Det vil bygges en plattform som skal forbedre eksisterende kontroll- og reguleringssystemer og koordinere ulike kraftverk og nettsegmenter med hverandre for å minimere overføringstap.

Oransje vannkraftgenerator

Flere partnere fra den norske elkraftindustrien vil ta del i prosjektet, noe muliggjør deling av industrirelevante data og sørger for at sluttbrukerne kan høste mest mulig frukter av resultatene.

Et samarbeidsprosjekt 

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) som akademiske partnere vil utvikle ny kjernekompetanse gjennom et bredt samarbeid.

Prosjektet er unikt ved at alle viktige kraftsystemdeltagere spiller på lag for å sikre mer effektive systemtjenester for samfunnet, og sikre et robust energisystem for fremtiden. 

Store, tunge industripartnere som Statnett, Statkraft, Skagerak Kraft og Lede er med, samt to norske forskningssentre og amerikanske National Renewable Energy Laboratory. 

Besøk våre nettsider

 

Om SysOpt-prosjektet 

Systemoptimalisering i grensesnittet mellom kraftprodusent og netteier for mer effektive systemtjenester (SysOpt)

Prosjektleder: 

Førsteamanuensis Thomas Øyvang, USN.

Medlemmer: 

Professor Kjetil Uhlen, NTNU.

Førsteamanuensis Jonas Nøland, NTNU/USN.

Førsteamanuensis Roshan Sharma, USN.

Professor II Gunne John Hegglid, USN.

Professor Arne Nysveen, NTNU.

Partnere:

  • Industripartnere: Statnett (TSO), Statkraft, Skagerak Kraft, Lede (DSO).
  • Leverandørpartner: Hymatek Controls.
  • Norske akademiske partnere: Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).
  • Internasjonal samarbeidspartner: National Renewable Energy Laboratory (NREL, USA) med finansiell støtte fra U.S. Department of Energy.
  • Forskningssentre: FME HydroCEN, Norwegian Research Centre for Hydropower Technology, FME CINELDI, Centre for Intelligent Electricity Distribution.
  • Prosjektet er blitt anbefalt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Støtte:  

  • Fra Forskningsrådet: 16,1 millioner kroner.
  • Fra industripartnere: 4,5 millioner kroner.

Beskrivelse: Forskerne i SysOpt vil utvikle smarte, digitale generatorer som kan overvåke egen tilstand og analysere kraftnettet. Dette vil føre til økt fleksibilitet og forsyningssikkerhet i det nordiske kraftnettet. Fremtidens generatorer skal kunne yte det som må til for å få strømnettet tilbake på rett kjøl.