Alkoholbasert prosess for produksjon av karbonsyrediestere fra CO2 (ALKOPOP)

Illustrasjon av forskingsprosjektet
GJENBRUK AV CO2: ALKOPOP-prosjektet vil utvikle en sirkulær, bioøkonomisk syntese av etylenkarbonat fra biomasse basert på etylenglykol og CO2 fra røykgassrensing.

Dette prosjektet fokuserer på gjenbruk av CO2 ved å studere produksjon av organiske karbonater. Prosjektet sikter mot å støtte sirkulærøkonomiske initiativer i Norge.

Klimakrisen krever slutt på karbonbasert fossil energiproduksjon. Men de fleste materialer og kjemikalier som dagens samfunn er avhengig av, består av karbon biprodukt fra fossil energiproduksjon. For å opprettholde nødvendig tilgang til karbonholdige materialer/kjemikalier, trengs ny teknologi for å ta i bruk andre karbonkilder som for eksempel CO2 eller biomasse.

Utfordringen er at CO2 har lav reaktivitet. Energi må tilføres både ved fangst av CO2 og omdannelse til andre kjemikalier. Energibehov til kjemiske reaksjoner kan reduseres ved bruk av katalysatorer, som er stoff som øker farten på en kjemisk reaksjon uten å forbrukes og uten å endre den kjemiske likevekten.

ALKOPOP-prosjektet vil utvikle en sirkulær, bioøkonomisk syntese av etylenkarbonat fra biomasse basert på etylenglykol og CO2 fra røykgassrensing. Dette skal oppnås gjennom kombinasjon av en katalysator og en spesiell tilpasset prosessteknologi for å håndtere reaksjonens termodynamiske begrensninger. Det nye konseptet er tenkt integrert i et aminbasert CO2-fangstanlegg. 

Slik jobber forskerne

ALCOPOP fokuserer på gjenbruk av CO2 ved å studere produksjon av organiske karbonater, typisk etylenkarbonat. Organiske karbonater kan brukes for eksempel som moderne løsemidler eller råstoff til polymere, avansert batteri elektrolytt, legemidler og agrokjemikalier.

Integrasjon av vellykket ALCOPOP prosesskonsept i et CO2-fangstanlegg anslås til å kunne redusere energiforbruket med 1.8-2 GJ/tonn CO2-fanget. Prosjektet sikter mot å støtte sirkulærøkonomiske initiativer i Norge.

Et samarbeidsprosjekt

ALCOPOP er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Sørøst-Norge, SINTEF Industri, Herøya Industripark AS og Bilfinger Industrial Services Norway AS.

Forskningsrådet har bevilget 11,7 millioner kroner for prosjektperioden.

 

Om ALKOPOP-prosjektet 

Alkoholbasert prosess for produksjon av karbonsyrediestere fra CO2 (ALKOPOP)

Prosjektleder: 

Professor Klaus-Joachim Jens, USN.

Medlemmer: 

Førsteamanuensis Zulkifli Idris, USN.

Førsteamanuensis Kjell-Arne Solli, USN.

Dr. Richard Heyn, SINTEF.

Dr. Bjørnar Arstad, SINTEF.

Dr. Ole Swang, SINTEF.

Partnere 

  • SINTEF Industri.
  • Herøya Industripark AS.
  • Bilfinger Industrial Services Norway AS.

Støtte: Forskningsrådet har bevilget 11,7 millioner kroner for prosjektperioden.

Beskrivelse: ALCOPOP skal utvikle et nytt prosesskonsept for produksjon av organiske karbonater ved direkte reaksjon av CO2 og alkohol eller diol. Organiske karbonater kan brukes som løsemidler, elektrolytter i batterier og utgangsstoffer til en rekke andre kjemikalier til nytte for agrokjemisk og farmasøytisk industri. Målet er en fullstendig sirkulær og bærekraftig produksjonsprosess.