MST-Lab

MST-lab.foto

MST-Lab ved USN består flere laboratorier lokalisert i Forskningsparken i Vestfold. Et fleksibelt renrom for fabrikasjon og prosessering på mikro- og nanoskala og laboratorier for Bio-MEMS og materialkarakterisering.

Renrommet (ISO 5) er på hele 400 kvadratmeter og inneholder avansert utstyr for deponering, mønstring, etsning, sammenstilling og konnektering. I tillegg har Institutt for mikrosystemer laboratorier for materialbehandling og -karakterisering, måling (elektrisk og optisk) samt BioMEMS-laboratorier for forskning på biologiske systemer. Det finnes også utstyr for enkel miljøtesting av elektronikk.

MST-Lab, som står for mikrosystemteknologi, er også en del av Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility (NorFab) sammen med NTNU NanoLab, UiO og SINTEF MiNaLab.

Laboratoriesjef

Lenker