Styrker nasjonalt samarbeid på forskning

Mann i laboratorium. Illustrasjonsbilde
UNIKT NETTVERK: Laboratoriene ved campus Vestfold er med i The Norwegian Infrastructure for Micro- and Nanofabrication (NorFab). Det nasjonale samarbeidet gir unik tilgang til avanserte laboratorier for forskere og studenter.

Studenter og forskere kan bruke høyteknologiske laboratorier ved flere institusjoner i Norge gjennom et unikt samarbeid. Nå styrkes satsingen med nye statlige investeringsmidler.

Pengene skal gjøre det mulig for norske forskningsmiljøer å hevde seg helt i toppen internasjonalt, samt bidra til å gi næringslivet god tilgang på kompetanse, laboratorier og avansert utstyr. 

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er involvert i et av prosjektene som styrkes med statlige kroner: Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility (NorFab).

Nettverket er en ressurs for forskning og innovasjon innenfor mikro- og nanoteknologi, og består av laboratorier ved USN, Universitetet i Oslo, Sintef og NTNU i Trondheim. Renromsfasilitetene skal nå oppgraderes med nyutviklet utstyr og sikres langsiktig drift. 

– Videre investeringsstøtte er viktig for langsiktigheten i arbeidet for alle involverte. NorFab-samarbeidet gir unik tilgang til avanserte laboratorier for forskere og studenter, uavhengig av hvilken utdanningsinstitusjon de tilhører, sier laboratorieleder Ole Henrik Gusland.

LES OGSÅ: Forskningen vekker interesse på Stortinget

Attraktiv for verden

MST-Lab, som står for mikrosystemteknologi, ved USN campus Vestfold har vært en viktig partner i NorFab-samarbeidet siden 2010, og investert nærmere femti millioner kroner i avansert forskningsutstyr.

– Dette gjør våre laboratorier svært attraktive for både studenter, forskere og industrien. Våre studenter får kunnskap i og erfaring med fremtidens moderne prosessutstyr og forskere kan utføre avanserte eksperimenter. I tillegg kan næringsliv benytte infrastrukturen og opprettholde og styrke konkurranseevnen, sier Gusland.

Mikro- og nanoteknologi er blitt et viktig forskningsområde og kommersielt vekstområde. Teknologien er kjernen i smarte sensorer, og forventes at skal kunne bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen blant annet miljø, medisin, transport og romfart.

– Vår MST-Lab skal være komplementerende til labene på de andre institusjonene i NorFab-samarbeidet. Vi har en unik spesialkompetanse på ultralydteknologi både for medisinske anvendelser og undervannsapplikasjoner, samt tett samarbeid med partnere innenfor aerospace og satellittkommunikasjon, sier Gusland.

LES OGSÅ: Gode grunner for å studere nanoteknologi

 

Tilbyr bred utdanning

USN har sin særlige styrke i anvendt forskning og regional tilknytning til elektronikkindustrien. MST-Lab ved USN består av flere laboratorier lokalisert i Forskningsparken i Vestfold, som også har en simulatorpark i verdensklasse. 

 

Høyteknologiske laboratorier, unikt samarbeid med næringsliv og tette forbindelser til nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer gir svært gode forskningsmuligheter for kandidatene.

 

Bilde av bygningen utenfor. Forskningsparken ved campus Vestfold.

 

– Innkapsling av elektronikk og mikrosystemer til produkter i krevende miljø er vår spesialitet, sier Gusland.

 

USN tilbyr både bachelor-, master- og doktorgradsutdanning innen mikro- og nanosystemteknologi. Vi deltar også i Nasjonal forskerskole i nanoteknologi for mikrosystem.

 


 

 

Styrker forskningen 

  • Forskningsrådet lyste ut én milliard kroner til forskningsinfrastruktur høsten 2018.
  • Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er involvert i et av prosjektene som støttes videre for perioden 2020-2022: Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility (NorFab).
  • NorFab skal være en robust og kompetent nasjonal infrastruktur for forskning og innovasjon basert på mikro- og nanoteknologi. 
  • NorFab består av renromslaboratorier ved USN, Universitetet i Oslo, Sintef og NTNU i Trondheim. 
  • Gjennom samarbeidet har forskningsmiljøer og næringsliv tilgang til avanserte laboratorier uavhengig av hvilken institusjon de tilhører.
  • Ny infrastruktur bidrar til internasjonalt ledende forskning og innovasjon på områder som er viktige for samfunnet.