Tettet kunnskapshull i EU-prosjekt

Salman Nazir på scenen under konferasen holder opp et dokument sammen med tre andre menn i dress
ØKT SIKKERHET: Partnere i EU-prosjektet Enhance, med koordinator Salman Nazir (til venstre) fra Universitetet i Sørøst-Norge, høstet erfaringer under den store «Loss Prevention Asia 2023»-konferansen.

Hvordan øke sikkerheten i risikoutsatte næringer uten å redusere lønnsomheten? USN samlet partnere i EU-prosjektet Enhance for å komme nærmere løsninger.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) leder EUs samarbeidsprosjekt «Enhancing Human Performance in Complex Socio-Technical Systems – Enhance», som handler om sikkerhet i risikoutsatte næringer.

Nylig deltok partnerne fra syv land på konferansen «Loss Prevention Asia 2023», hvor USN er medarrangør. Den store konferansen samler eksperter fra akademia og industri fra hele verden. Hensikten er å dele erfaringer, beste praksis og avanserte metoder for å håndtere menneskelige faktorer som påvirker sikkerhet og risiko.

– Mens akademisk forskning har sin plass, tilbyr denne konferansen en plattform for direkte å påvirke industripraksis. Vi fikk synliggjort USN og økt interessen for Enhance fra akademia og industrien, samt fremmet samarbeidsmuligheter, forteller professor og prosjektkoordinator for Enhance, Salman Nazir.

LES OGSÅ: Ny start for Horisont 2020-prosjekt

Hjem fra Asia med nyttige erfaringer 

Partnerne i Enhance skal blant annet kartlegge hvordan mennesker og teknologi fungerer sammen i krevende situasjoner. Målet er å finne ny kunnskap som kan forbedre sikkerheten i risikoutsatte næringer, og dermed redde liv og redusere kostnader for blant andre prosessindustri og maritim industri.

– Vi ønsker å finne ut hvordan unngå ulykker gjennom nye trenings- og evalueringsmetoder, som kreves i takt med økt teknologisk kompleksitet, sier Nazir.

Den tyske partneren RWE Power AG og de to norske partnerne Kongsberg Digital og Kongsberg Maritime har alle tatt imot forskere fra de akademiske samarbeidspartnerne i Enhance.

– På den måten har de nyttiggjort seg av samspillet mellom industri og akademia innenfor rammene av prosjektets målsettinger om å øke sikkerheten i risikoutsatte næringer. Industripartnerne har inspirert industrier til å anerkjenne verdien av slike verktøy utviklet ved forskningsinstitusjoner, og begynt å iverksette dem, forklarer Nazir.

Han mener Enhance-prosjektet høstet flere fordeler fra konferansen i Asia, som ble holdt på Kuala Lumpur Convention Center i Malaysia.

Salam Nazir holder foredrag under konferansen

– Finansieringen er rettet mot kunnskapsutveksling, kompetanseoverføring og samhandling mellom ulike tankemetoder blant universiteter, fagområder og sektorer. Etter mitt syn har denne konferansen tatt nok et skritt mot å motivere sektoren, utover bare Enhance-partnerne, til å integrere nye trenings- og evalueringsmetoder i deres sikkerhetsløsninger, sier Nazir.

LES OGSÅ: Nye løsninger for å unngår ulykker 

Samarbeid med bransjegiganter 

På Asia-konferansen deltok også store bransjegiganter som Petronas, DNV, Vysus, Sphere og Gexcon.

Diskusjonene spennet over et spekter av emner, fra organisasjonskultur og kunstig intelligens’ rolle til systemsikkerhet og risikostyring.

– En klar del av diskusjonene gikk på at selv i en tid med avansert teknologi og automatisering, er mennesker fortsatt sentrale i systemsikkerheten. Konferansen bygde i hovedsak bro over kunnskapshull, og holdt seg tro mot prosjektets kjernehensikt, sier Nazir.

Hovedarrangør av «Loss Prevention»-konferansen er Universiti Teknologi PETRONAS, som er en av partnerne i Enhance.

LES OGSÅ: Dette er USNs nye samfunnskontakter

EU-flagg

Dette prosjektet har mottatt midler fra EUs forskning- og innovasjonsprogram Horisont 2020 under Marie Skłodowska-Curie tilskuddsavtale nr 823904.

Dette er Enhance

Enhancing Human Performance in Complex Socio-Technical Systems: Developing and Implementing New Training and Assessment Solutions for Improved Safety (Enhance).

  • Enhance er en av flere samarbeidsprosjekter finansiert av Horisont Europa – EUs rammeprogram for forskning og innovasjon – og som skal bidra til å løse globale utfordringer og oppfylle FNs bærekraftsmål.
  • Elleve partnere samarbeider fra Norge, Tyskland, Italia, Storbritannia, Pakistan, Kina og Malaysia.
  • Prosjektet koordineres av Universitetet i Sørøst-Norge med professor Salman Nazir i spissen.
  • Handler om å forbedre sikkerheten til ansatte i risikoutsatte næringer som bruker komplekse teknologiske systemer, eksempelvis maritim industri og prosessindustri.
  • Forskerne skal utvikle nye trenings- og evalueringsmetoder bygget på hvordan mennesker og teknologi fungerer sammen i krevende situasjoner.
  • Finansieringen er rettet mot kunnskapsutveksling, kompetanseoverføring og samhandling mellom ulike tankemetoder blant partnerne. 
  • Budsjett: 9,6 millioner kroner
  • Varighet: 2019-2024

Partnere

Universitetet i Sørøst-Norge (leder)

Liverpool John Moores University (Storbritannia)

Politecnico Di Milano (Italia)

RUHR Universitatet Bochum (Tyskland)

Kongsberg Digital AS (Norge)

Kongsberg Maritime AS (Norge)

RWE Power AG (Tyskland)

Institute of Technology PETRONAS SDN BHD (Malaysia)

National University of Sciences & Technology Pakistan (Pakistan)

Wuhan University of Technology (Kina)