Senter for Sosialt Entreprenørskap og Samskapende Sosial Innovasjon – SESAM – er et kunnskapssenter ved Universitetet i Sørøst-Norge. Senteret skal samarbeide med brukere, politikere, offentlig forvaltning, fagmiljøer og akademiske institusjoner både i inn og utland for å utvikle mest mulig og best mulig kunnskap om et framvoksende felt i velferdssamfunnet som vi foreløpig har lite kvalifisert kunnskap om.

SESAM involverer seg i egne doktorgradsarbeider, oppdragsforskning og vi deltar i utviklingsprosjekter hvor innsikt og erfaringer fra praksisfeltet veves tett sammen med ny innsikt, teori- og modellutvikling.

Vi gir fire løfter til våre samarbeidspartnere:

  • Vi skal aktivt stimulerer til ny og nyttig kunnskap på et framvoksende felt
  • Vi skal bruke forskningsbaserte metoder og følge forskningsetiske prinsipper
  • Vi vil være nysgjerrige og stimulere nysgjerrighet, kritisk refleksjon og dele kunnskap sammen med våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere
  • Vi vil være med å skape og fornye et bærekraftig, verdiskapende og vitalisert velferdssamfunn med plass til alle

Har du problemstillinger, utredningsønsker eller utviklingsideer du ønsker samarbeid om, ta kontakt for en prat!

 

Resent research articles

Fra vår facebookside