Vis studievalg

Senter for Sosialt Entreprenørskap og Samskapende Sosial Innovasjon – SESAM – er et kunnskapssenter under Høgskolen i Sørøst-Norge. Senteret skal samarbeide med brukere, politikere, offentlig forvaltning, fagmiljøer og akademiske institusjoner både i inn og utland for å utvikle mest mulig og best mulig kunnskap om et framvoksende felt i velferdssamfunnet som vi foreløpig har lite kvalifisert kunnskap om.

SESAM involverer seg i egne doktorgradsarbeider, oppdragsforskning og vi deltar i utviklingsprosjekter hvor innsikt og erfaringer fra praksisfeltet veves tett sammen med ny innsikt, teori- og modellutvikling.

Vi gir fire løfter til våre samarbeidspartnere:

  • Vi skal aktivt stimulerer til ny og nyttig kunnskap på et framvoksende felt
  • Vi skal bruke forskningsbaserte metoder og følge forskningsetiske prinsipper
  • Vi vil være nysgjerrige og stimulere nysgjerrighet, kritisk refleksjon og dele kunnskap sammen med våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere
  • Vi vil være med å skape og fornye et bærekraftig, verdiskapende og vitalisert velferdssamfunn med plass til alle

Har du problemstillinger, utredningsønsker eller utviklingsideer du ønsker samarbeid om, ta kontakt for en prat!