Forskning innen natur, helse og miljø

Fagmiljøet er blant de nasjonalt ledende innen kompetanse på vann og økologiske aspekter ved vann, samt innenfor klimaspørsmål relatert til sammenhenger mellom luft- og jordtemperatur og vegetasjon i den alpine sone. Fagmiljøet er også ledende nasjonalt og internasjonalt innen forskning på store pattedyr.

Forskningsaktiviteten kretser rundt Doktorgrad i økologi.

Følgende tema er sentrale i forskningen:

  • Vann, forurensning og samfunn
  • Effekter av klimaforandringer på store pattedyr
  • Effekter av klimaforandringer på utbredelse av plantearter og vegetasjonstyper
  • Populasjonsdynamiske og genetiske studier på for eksempel på rype og smågnager.
  • Betydningen av arv og miljø for helse og velvære

Forskningsgrupper: