Vann

Vann er basis element for liv og for landskapsprosesser. Vannforskningsgruppa arbeider med samfunnets behov for reint og trygt drikkevann, forurensning av grunnvann, elver, innsjøer og fjorder fra offentlig og industriaktiviteter og økologiske aspekter ved vann.

Gruppas fagkompetanse omfatter overflatevann, grunnvann, behandling av drikkevann og avløpsvann, forurensning av vann, økologi, mikrobiologi, bioteknologi, og matematisk modellering av strømning og prosesser.

Forskningsdisipliner

Medlemmene i forskningsgruppa er fra Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag og Institutt for prosess-, energi- og miljøteknologi. Forskningsemner er limnologi, hydrogeologi, hydrologi, drikkevann, avløpsvann og slambehandling, bioenergi, fosforutvinning fra slam, fisk og fiskerier og økotoksikologi.

Samarbeidspartnere og nettverk

 • Miljødirektoratet / Helga Gunnarsdottir
 • Norsk Institutt for Vannforskning, NIVA /Anne Lycke Solheim
 • Det norske meteorologiske institutt (NMI)/ Inger Hanssen Bauer og Erik Førland
 • Vegdirektoratet /Sondre Meland
 • University of Konstanz /Professor Daniel Dietrich
 • Autonomous University of Madrid /Professor Antonio Quesada
 • Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI), Naturhistorisk Museum, UiO / Svein J. Saltveit og Åge Brabrand
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)/ Jon Museth, Morten Kraabøl og Thomas Jensen
 • Havforskningsinstituttet, Flødevigen/ Esben Moland og Espen Moland Olsen
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) / Knut Røed
 • University of British Colombia (UBC)/ Eric Taylor
 • British Columbia Ministry of Environment (BCEnvironment), Skeena Region/ Mark BeereEAWAG Kastanienbaum/ Armin Peter
 • Universitetet i Bergen (UiB), Professor Gunnar Bratbak
 • Universitetet i Oslo (UiO), Institutt for Biovitenskap / Dag Olav Hessen og Tom Andersen
 • Universitetet i Oslo (UiO), Kjemisk institutt/ Rolf D. Vogt
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Institutt for miljøvitenskap/ Jan Mulder
 • Universitetet i Agder (UiA), Institutt for naturvitenskapelige fag/ Dag Olav Andersen
 • Institutt for energiteknikk (IFE), Ingard Johansen
 • NIVA/ Thorjørn Larssen, Eirik Fjeld, Sigurd Rognerud og Hans Fredrik Veiteberg Braaten
 • Statens vegvesen, SVV-Region sør/ Lene Jacobsen and Evie Kvisberglien Christiansen
 • Svenska lantbruksuniversitetet (SLU), Institutt for vatten og miljø/ Stefan Løfgren
 • Norges vassdrags- og energidirektorat NVE/ Deborah Lawrence og Hege Hisdal
 • Norges geologiske undersøkelse NGU/ Atle Dagestad
 • Universitetet i Oslo (UiO), Institutt for arkeologi, konservering og historie / Knut Ødegård
 • Makerere University, Uganda, Prof. Edward K. Kirumira
 • University of Nairobi, Kenya, Prof. Francis M. Mutua
 • Addis Ababa University, Ethiopia, Prof. Yacob Arsano Atito
 • University of Juba, South Sudan, Dr. John Anthony Ariki
 • University of Peradeniya, Sri Lanka, Prof. Suman Bandara Weerakoon
 • Bangladesh University of Engineering and Technology, Bangladesh, Prof. Md. Mafizur Rahman
 • University of Jaffna, Sri Lanka, Balachandran Ketheesan
 • Institute of Technology of Cambodia, Cambodia, Dr. Norith Phol
 • University of Bergen, Norway, Dr. Tore Sætersdal
 • Norwegian University of Life Sciences, Norway, Prof. Harsha Ratnaweera

Pågående forskning

 • EU project MEAT (Microcystin Exposure Associated Toxicity)-project: Seventh Framework Programme, Marie Curie actions. Coordinator: Prof. Daniel Dietrich, University of Konstanz/Germany. Partners: Cawthron Institute, Nelson; Dr. Susan Wood, New Zealand.Catholic University, Cordoba, Argentina. Instituto Nacional del Agua, Cordoba, Argentina; Silvana halc, Marcarena Seleme. University College of Southeast Norway (USN)/ Synne Kleiven, Hans Utkilen, Mona Sæbø, Andrew Jenkins, Niranjan Nitin Parulekar.
 • NILS Science and Sustainability project (EEA): Health risks of cyanobacteria and cyanotoxins in Norway and Spain. Coordinator: Prof. Antonio Quesada, Autonomous University of Madrid, Spain. Partner: University College of Southeast Norway(USN)/ Synne Kleiven, Hans Utkilen, Mona Sæbø, Andrew Jenkins, Niranjan Nitin Parulekar
 • Biologisk rensing av industriavløp. Rune Bakke (HSN), Shuai Wang (HSN), Carlos Dinamarca (HSN), Gang Xin (Biowater) og Jon Hovland (Tel-Tek).
 • Samarbeid med gjødselprodusenten YARA. Carlos Dinamarca (HSN). Forskningsteam: Masterstudenter ved HSN.
 • Effekter av skogbrann på innsjøer. Espen Lydersen (HSN)
 • Kvikksølv i akvatiske næringskjeder. Espen Lydersen (HSN)
 • Ulike effekter av avrenning fra veier. Espen Lydersen (HSN)
 • Guest editior for spesialnummer av tidsskriftet Ambio, som omhandler resultater fra 50 års ferskvannsovervåking i Sverige. Espen Lydersen (HSN)
 • Hydroakustiske undersøkelser av fiskevandringer i Tokkeåi/Bandak. Jan Heggenes (HSN). Esben Moland (Havforsk), Espen Moland Olsen (Havforsk), Morten Stickler (Statkraft) og Jostein Kristiansen (Statkraft)
 • Genetisk populasjonsstruktur hos elvemusling. Jan Heggenes (HSN) og Knut Røed (NMBU)
 • Gyteplasser for storørret i Tokkeåi. Jan Heggenes (HSN) og Jostein Kristiansen (Statkraft)
 • Habitattilstand og fiskepopulasjoner i Farriselva. Roger Roseth (Bioforsk) og Jan Heggenes (HSN)
 • Landscape ecology and genetic structure in Babine-Morice steelhead. Jan Heggenes (HSN), Eric Taylor (UBC) og Mark Beere (BCEnvironment).
 • Vassdragsreguleringer i Tokkeåi. Morten Kraabøl (NINA), Jan Heggenes (HSN), Åge Brabrand (LFI), Svein J. Saltveit (LFI) og Stein Ivar Johnsen (NINA).
 •  Habitatsforbedringer i Usteåne, Geilo. Jan Heggenes (HSN), Åge Brabrand (LFI), Bjørn Otto Dønnum (ECO)
 •  Rekonstruksjon av antikke og prehistoriske landskap , Tegea, Greece. Harald Klempe (HSN), Knut Ødegård (UiO) og Hege Bakke Alisøy (UiB)
 •  Grunnvannsforsyning, Hagadrag, Bø in Telemark. Harald Klempe (HSN) og masterstudenter
 • WaSO-projects: Water and Society – Institutional Capacity-Building in Water Management and Climate Change Adaptation in Selected Countries in Asia and Africa. This is a five-year project involving eleven partner universities from Uganda, Kenya, Ethiopia, South Sudan, Sri Lanka, Bangladesh, Cambodia and Norway. The project has been funded by the Norwegian Programme for Capacity Development in Higher Education and Research for Development – NORHED. Norwegian partners are NMBU, UiB and HSN. Coordinator for USN is Tone Jøran Oredalen. Project web-site: www.wasoproject.org

Pågående PhD prosjekt

Occurrence of heterotrophic bacteria in cyanobacteria blooms worldwide. Stipendiat: Niranjan Nitin Parulekar. Veiledere ved HSN: Synne Kleiven, Hans Utkilen, Mona Sæbø og Andrew Jenkins.

Fatty acid production from micro algae. Stipendiat: Ikumi Umetani. Veiledere ved HSN: Synne Kleiven og Rune Bakke.

Mercury pollution in fish and invertebrates in natural and wildfire impacted lakes in Norway. Stipendiat: Clara E.V. Moreno. Veiledere: Espen Lydersen, HSN og Sigurd Rognerud, NIVA. Disputerte i november 2014.

Impact of selenium on mercury concentration in fish. Stipendiat: Asle Økelsrud. Veiledere: Espen Lydersen, HSN og Thorjørn Larssen, NIVA.

Stipendiat Marianne Olsen. Tittel: Ecosystem effects of mercury contaminated sediments. Intern veileder: Professor Espen Lydersen, HSN: Ekstern veileder: Seniorforsker Morten Scaanning, NIVA og Forskningsdirektør (PhD) Kristoffer Næs, NIVA.

Improving the methods for estimating extreme flood for dam safety analysis. Stipendiat: Valeriya Filipova. Veileder: Harald Klempe, HSN, Deborah Lawrence, NVE, Inger Hanssen-Bauer, NMI, and Erik Førland, NMI.

Forskergruppeleder:

Medlemmer i forskergruppen: