Forskning innen synsvitenskap

Forskningen fokuserer på øyets- og synsfunksjonens utvikling gjennom livet og har et
overordnet mål om å skape ny kunnskap og tverrfaglig samarbeid som vil fremme lys, syn og øyehelse. Kunnskapen kommer samfunnet til gode gjennom forskningsbasert
profesjonsutøvelse og personorientert praksis.

Sentrale forskningstema er:

  • Øyets biologi, synskorreksjon og synsfunksjon.
  • Synsergonomi, lys, helse og trivsel
  • Praksisrettet forskning for bedre øyehelsetjeneste, samt bedre habilitering og rehabilitering av synshemmede.

Forskningsgrupper: