Mathematical toolkit design North-South

8 personer som sitter rundt et bord og jobber sett ovenfra

I dette prosjektet samarbeider matematikkdidaktikere om å utforme forskningsbaserte toolkits til undervisning i matematikk innenfor samfunnsrelaterte temaer.

Mathematical toolkit design North-South er et samarbeidsprosjekt i matematikkdidaktikk mellom Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Høgskolen på Vestlandet (HVL) og Universitetet i Cape Town (UWC). Prosjektet er finansiert gjennom UTFORSK-programmet til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Lærerutdannere i matematikk ved Institutt for matematikk og naturfag i Drammen (USN), Institutt for språk, litteratur, matematikk og tegnspråk i Bergen (HVL) og School of Science and Mathematics Education i Cape Town (UWC) er involvert i prosjektet.

I samarbeidet vil den samlede kompetansen fra matematikkdidaktikere hos de tre institusjonene brukes til å utforme forskningsbaserte toolkits for undervisning i matematikk innen samfunnsrelaterte temaer som for eksempel bærekraftig utvikling og produktiv praksis. De utformete toolkit-ene vil være relevante både for den norske konteksten med Fagfornyelsen i matematikk, og for den sør-afrikanske konteksten som en støtte til studenter i deres møte med matematikk som et viktig fag i videre skolegang. 

Dataene som samles inn fra studentenes arbeid og lærerutdannernes samarbeid, vil bli brukt i felles publikasjoner som setter søkelys på studenters og elevers engasjement med toolkits, samt i spørsmål om design av toolkits og implementering av dem med studenter fra ulike land og forskjellig kulturell bakgrunn. Alle deltakerne deler felles interesser og tidligere forskningsarbeid innen kritisk matematikkdidaktikk, som vi har som mål å utvikle videre.

Et annet hovedfokus med samarbeidet er tilrettelegging for studentutveksling i de respektive institusjonene, både kortsiktig (master- og ph.d.-studenter) og langsiktig (syklus I-studenter). Den kortsiktige utvekslingen vil ta sikte på at studentene deltar i den internasjonale forskningsgruppen, og blir invitert til å skrive masteroppgaver knyttet til prosjektet.

I tillegg vil kolleger holde gjesteforelesninger for partnerinstitusjonene i utvekslingsperioden. Blandet mobilitet er også tenkt inn i prosjektet, der masterstudenter fra USN og UWC følger et eksisterende matematikkdidaktisk emne på USN. Disse aktivitetene vil bringe flere internasjonale perspektiver til matematikklærerutdanningene ved våre institusjoner.

Logo for Direktorat for høyere utdannelse og kompetanse

Prosjekttittel: Mathematical toolkit design North-South (UTF-2021-10076)

Prosjektleder: Suela Kacerja

Prosjektkoordinator: Universitetet i Sørøst-Norge

Prosjektpartnere:

Fagområde: Matematikkdidaktikk

Prosjektperiode: 01/23 – 12/26

Finansiering: 2 987 781 kroner fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse