Videreutdanning i fritidspedagogisk ungdomsledelse

Videreutdanning i fritidspedagogisk ungdomsledelse

Et pedagogikkfaglige emne som handler om tenkemåter og faglige praksiser i det åpne ungdomsarbeidet, med hovedvekt på det som organiseres i offentlig regi. Teoretisk pedagogikk er bærende element, men med innslag av sosiologi, antropologi og medievitenskap. Studiet er praktisk orientert i sin form og understreker den avgjørende betydningen som relasjoner har i ungdomsarbeidet.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.06.2019
Studiepoeng
15
Oppstart
Høst 2019

Fritidspedagogisk ungdomsledelse er et pedagogikkfaglig emne som handler om faglige praksiser og tenkemåter i det åpne ungdomsarbeidet. Hovedvekten legges på tiltak som organiseres i regi av det offentlige.

Studiet kan inngå i en bachelorgrad og derved kvalifisere til lederposisjoner innen kulturelt og sosialpedagogisk arbeid i ungdomsklubber og ungdomsprosjekter.

Ved siden av pedagogikk har emnet innslag fra fag som sosiologi, antropologi og medievitenskap.  Studiet er praktisk orientert i sin form og understreker den avgjørende betydningen som relasjoner har i ungdomsarbeidet. I tillegg understrekes demokratisk ungdomsmedvirkning som en sentral verdi. Dette innebærer en aktivt bruk av de unges ressurser og utformes slik at de unge opplever fritidstilbudet som relevant, lokalt tilpasset og samtidsorientert.

Målgruppe

Studiet passer for barnevernspedagoger, sosionomer, praktiserende klubb- og feltarbeidere, kulturarbeidere og lærere som har interesse for ungdomskultur og ungdomsarbeid.

 

Dette lærer du hos oss

Emnet bidrar til at studenten oppnår generell kompetanse på

  • hvordan teoretiske og praktiske forståelser av ungdomsarbeid henger sammen.
  • eksempler på at ungdom selv kan bidra til å styrek trivselen i den fritidsvirksomheten de deltar i, og dermed både dens sosialpedagogogiske betydning og dens omdømme. 
  • muligheter til å skape arenaer som støtter ungdoms interess for nye medier og gir rom for nye former for kreative utrykksformer

Læringsaktiviteteter

Fysiske samlinger med skriftlige arbeidskrav i gruppe og individuelt mellom samlingene, både praktisk og teoretisk. Muntlige framføringer knyttet til obligatoriske arbeid.

Studenten vil ha to obligatoriske arbeidskrav, en individuell og en i gruppe. Begge må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte. Det må være deltagelse på minimum 5 av 6 samlingsdager for å kunne fremstille seg til eksamen.

Søknadsfrister og opptak

Studiet settes opp høsten 2019, med søknadsfrist 1. juni 2019.

Samlinger*

  1. samling : 3. - 4. september
  2. samling : 15. - 16. oktober
  3. samling : 13. - 14. november

Eksamen: Muntlig gruppeeksamen i desember 2019

*Med forbehold om endringer.

 Se studie-/emneplan for nærmere informasjon. Semesterplan og litteraturliste blir gjort tilgjengelig for deltakerne før oppstart.

Opptakskrav

Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetanse. Opptak kan også skje på grunnlag av relevant fagbrev.

Dersom opptakskrav ikke er oppfylt, kan studenten delta uten å motta studiepoeng. 

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Drammen

  • Antall semester: 1
  • Antall studieplasser 20
  • Kostnader Kostnader: Gjeldende semesteravgift pt 922,-. Litteratur og evt. reise/opphold kommer i tillegg.
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student