Mange jobber i barnehage uten å ha en formell utdanning, og disse får gjerne tittelen «barnehageassistenter». Men utdanner du deg til barnehagelærer, kan du forvente langt høyere lønn enn som barnehageassistent.

Tall fra utdanning.no viser at gjennomsnittslønna for barnehagelærere ligger på ca. 535 000 kroner i året, mens gjennomsnittslønna for en assistent lå på ca. 422 000 i året. Med andre ord lønner det seg med utdanning!

Forskjell på privat og offentlig barnehage

Lønna vil variere fra arbeidssted til arbeidssted, men ifølge Utdanningsforbundets lønnskalkulator kan du som nyutdannet barnehagelærer regne med:

  • En minstelønn på 423 500 kroner (2021) i en offentlig barnehage
  • En minstelønn på 446 100 kroner (2021) i en privat barnehage

Utdanningsforbundets lønnskalkulator viser ikke minstelønn for assistenter i det offentlige, men jobber du som ufaglært assistent i en privat barnehage, er minstelønna på 325 800 kroner.

Flere muligheter som barnehagelærer

I tillegg til høyere lønn, har en barnehagelærer flere muligheter: Du kan jobbe som pedagogisk leder, eller du kan bli styrer i barnehagen.

Noen barnehagelærere arbeider i skolefritidsordningen og andre barnerelaterte virksomheter, som for eksempel innen barnevernet. Som barnehagelærer kan du ha rådgivende, administrative eller ledende stillinger innenfor både kommunal og statlig virksomhet.

Heltids- eller deltidsstudier

Du kan ta barnehagelærerutdanningen heltid over seks semester, eller deltid over åtte semester. Det er også mulig å ta studiet nett- og samlingsbasert på Notodden, med fire obligatoriske samlinger per semester. 

Dermed er det mulig å kombinere studiene med jobb og familie, og likevel sikre seg en bedre lønning etter utdannelsen.

Masterstudier for barnehagelærere

Etter å ha tatt en treårig utdannelse til barnehagelærer, kan du gå videre til både master og doktorgrad.

Med barnehagelærerutdanning er du kvalifisert til disse mastergradene hos oss:

Du kan også søke enkeltemner i relevante masterstudier.

Ragnhild Olsen i praksis i barnehage

5 gode grunner til å bli barnehagelærer

Vet du at du vil jobbe med mennesker? Men er usikker på om du vil jobbe med barn eller voksne? Som barnehagelærer får du jobbe både med barn og voksne.