Kurs for veiledere i Karrierekompetanse, Introduksjonsprogrammet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK dir) har gitt USN oppdraget med å lage et kvalifiserende kurs for deg som skal ha timene i karrierekompetanse i livsmestringselementet Deltagere i introduksjonsprogrammet skal ha minimum 15 timer med karrierekompetanse.

Om kurset

Kurset består av seks digitale samlinger fra september 2023 til april 2024, og ett fysisk seminar på Gardermoen i mai 2024. Kurset er gratis, med unntak av reise og overnatting på Gardermoen som må dekkes kursdeltaker. 

Formålet med kurset er at du får relevant kompetansepåfyll, slik at du blir i stand til å tilby timer i karrierekompetanse av god kvalitet.

Kurset legger til rette for at du utvikler innsikt i rollen og arbeidsoppgavene som knytter seg til å gi karrierelæring til grupper. Du videreutvikler din kompetanse i å tilrettelegge timene med hensiktsmessig innhold og kommunikasjon. Det forventes ikke at du har erfaring med å jobbe med karrierelæring fra før. Kurset trekker inn kursdeltakernes erfaringer og det forventes at en deltar aktivt i utveksling av praktiske eksempler, refleksjoner og erfaring fra egen praksis.

Temaer på kursdagene

(med forbehold om mindre endringer)

 • Praktiske øvelser
 • Karrierelæring og karrierekompetanse
 • Stemmen fra en flyktning
 • Gruppeveiledning
 • Bruk av tolk i veiledning
 • Kulturorientert karriereveiledning
 • Etiske refleksjoner
 • Godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning
 • Krav og rettigheter til utdanning for personer med utdanning fra utlandet.
 • Erfaringsutveksling

Gruppemøter mellom kursdagene
USN organiserer alle kursdeltakere i mindre grupper på ca. 5-6 deltakere. De skal treffes fire ganger mellom samlingene for å utveksle erfaringer og diskutere faglige spørsmål. USN lager opplegg for gruppemøtene, men gruppene må selv organisere
de digitale treffpunktene.

Obligatorisk deltakelse 
Kursdagene, gruppemøtene og samlingen på Gardermoen er obligatoriske. Deltaker må vise til oppmøte for å få kursbevis. 

Kursdager

Digitale kursdager kl. 09.00-14.30:

 • Tirsdag 19. september
 • Torsdag 19. oktober
 • Fredag 24. november
 • Torsdag 25. januar
 • Tirsdag 27. februar
 • Fredag 5. april

*et forbehold om endringer for datoer i 2024

Erfaringssamling på Gardermoen 14 - 15. mai 

Oppstart 14. mai kl. 10.00. Avslutning 15. mai kl. 15.00. Mat på samlingen dekkes, men reise og overnatting må dekkes av egen arbeidsgiver. Samlingen er obligatorisk.
Nærmere informasjon om Gardermoensamlingen kommer senere.

Påmelding og målgruppe

Kurset er for de som planlegger og gjennomfører timene
med karrierekompetanse i introduksjonsprogrammet.

Søk om å delta her

Kontaktperson