Kurs for veiledere i Karrierekompetanse, Introduksjonsprogrammet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK dir) har gitt USN oppdraget med å lage et kvalifiserende kurs for deg som skal ha timene i karrierekompetanse i livsmestringselementet. Deltagere i introduksjonsprogrammet skal ha minimum 15 timer med karrierekompetanse.

Formål

Formålet med kurset er at du får relevant kompetansepåfyll, slik at du blir i stand til å tilby timer i karrierekompetanse (15 timer) av god kvalitet.

Dette er et grunnleggende kurs i karrierekompetanse og kurset legger til rette for at du utvikler innsikt i rollen og arbeidsgavene som knytter seg til å gi karrierelæring til grupper. Det forventes ikke at du har erfaring med å jobbe med karrierelæring fra før.

Kurset trekker inn kursdeltakernes refleksjoner underveis, og det forventes at du deltaker aktivt i utveksling av praktiske eksempler og erfaring fra egen praksis.

Om kurset

Kurset har 2 fysiske og 6 digitale samlinger

 • Tirsdag 22.10 og onsdag 23.10 - Fysisk samling i Drammen - Universitetet i Sørøst Norge. 

Digitale kursdager via zoom: (Kl. 09.00 -14.00)

 • Mandag 25. november
 • Onsdag 22.januar
 • Mandag 24.februar
 • Mandag 24.mars
 • Tirsdag 8.april
 • Torsdag 8.mai 

 

Informasjon om kursstart 22. og 23.oktober (USN)

Oppstart 22.oktober kl: 10.00.

Avslutning 23.oktober kl: 15.00. Mat på samlingen dekkes, men reise og overnatting må dekkes av egen arbeidsgiver. Samlingen er obligatorisk. Nærmere informasjon om samlingen kommer senere.

 

Temaer på kursdagene

(med forbehold om mindre endringer)

 • Praktiske øvelser
 • Grunnleggende veiledningsferdigheter
 • Karrierelæring og karrierekompetanse
 • Ressursen del 1-4
 • Gruppeveiledning
 • Bruk av tolk i veiledning
 • Kulturorientert karriereveiledning
 • Etiske refleksjoner
 • Godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning
 • Krav og rettigheter til utdanning for personer med utdanning fra utlandet.
 • Erfaringsutveksling

 

Gruppemøter mellom kursdagene
USN organiserer alle kursdeltakere i mindre grupper på ca. 5-6 deltakere. De skal treffes fire ganger mellom samlingene for å utveksle erfaringer og diskutere faglige spørsmål. USN lager opplegg for gruppemøtene, men gruppene må selv organisere de digitale treffpunktene.

 

Presentasjon av gruppeaktivitet

Du skal i løpet av kurset presentere en selvvalgt karrierelæringsaktivitet som du vil prøve ut i en gruppe på din arbeidsplass. Deltagere som har deltatt på kurset og fått godkjent gruppeaktiviteten vil få kursbevis på gjennomført kurs.

 

Obligatorisk deltakelse 
Kursdagene, gruppemøtene og samlingen ved USN i Drammen er obligatoriske. 

Påmelding og målgruppe

Kurset er for de som planlegger og gjennomfører timene
med karrierekompetanse i introduksjonsprogrammet. Vi har 75 kursplasser. Hver kommune får én kursplass, men påmeldingen stenges når 75 plasser er fylt opp etter førstemann til mølla-prinsippet.

Påmelding må godkjennes av leder. Leder må sikre at kommunen ikke melder på mer enn én person.

Meld deg på her

Kontaktperson