Marie Møller-Skau

Stipendiat

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-3122)
Jeg er stipendiat ved doktorgradsprogrammet "Pedagogiske ressurser og læreprosesser". Jeg har bakgrunn som allmennlærer og har tidligere jobbet som adjunkt/kontaktlærer for Skien kommune. I tillegg har jeg fungert som faglærer i musikk. Etter fullført masterutdanning, har jeg vært vitenskapelig assistent i Erasmus + prosjektet "MaCE", forskningsprosjektet "UngSA" og forskning- og utviklingsprogrammet "Det er lærer du skal bli..." ved USN. I dag er jeg medarbeider i prosjektet "Evaluering av fagfornyelsen i praktiske og estetiske fag" og i et utviklingsprosjekt ved navn "Leseløp!". Min forskningsinteresse handler primært om estetikk og læring. Det vil si hvordan estetiske uttrykksformer som musikk, dans, drama, visuell kunst osv. har betydning for læring, motivasjon til å lære og for emosjonelle prosesser. Mitt phd-prosjekt handler om estetiske læreprosesser i grunnskolelærerutdanningen.

CV

2020- PhD stipendiat

2020- Medarbeider i Evaluering av fagfornyelsen i praktiske og estetiske fag (UDIR), Medarbeider i Leseløp! (HK-dir). 

2020-2023 Vitenskapelig assistent i "Det er lærer du skal bli..." - USN

Vårsemester 2022 Utenlandsopphold v/University of Malta, Faculty of Education

2020-2021 PhD- kurs: Pedagogiske ressurser og læreprosesser - USN, Theory of science and research ethics - USN, Vitenskapsteori - UiO, Literature managment and scientific communication - USN, Arts-based Research: Ecology, Education and Culture - USN

2019-2020 Vitenskapelig assistent i Marginalisation and Co-Created Education (MaCE) og Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark (UngSA)

2017-2019 Master i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse - USN

2017-2018 Etterutdanning i Rytmisk musikk og studioarbeid - USN

2007-2017 Adjunkt v/Sneltvedt og Bratsbergkleiva barneskole - Skien kommune

2003-2007 Allmennlærer med fordypning i musikk og samfunnsfag - Høyskolen i Telemark

Publikasjoner

Møller-Skau, M. (2019). Å dra det indre ut [Mastergradsavhandling]. Universitetet i Sørøst-Norge https://openarchive.usn.no/usn-xmlui/handle/11250/2683055

Møller-Skau, M. (2019). Transmission of learning between contexts and arenas: A qualitative study of young boys in vulnerable positions, their learning identities and possession of knowledg. The Journal of Youth Voices in Education: Methods Theory 1(2), 3-12. 

Møller-Skau, M. (2020). Estetiske læreprosesser i grunnskolelærerutdanningen. Podcast- PodEst.  

 

Publikasjoner i Cristin