Susanne Moen Ouff

Førstelektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Vestfold (D1-14)
Underviser i Mat og helse på grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanningene, samt på Kompetanse for kvalitet i etter- og videreutdanning. Har undervisnings- og forskningskompetanse og innen fagområder som mat og helse, folkehelse, friluftsliv, natur- og kulturveiledning, prosessledelse og prosjektdesign, samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsutvikling, boligsosialt arbeid. Er medlem i Forskningsgruppe for multimodalitet (FoMu).

Ansvarsområder

Emneansvar

 • KK-MH8300 Mat, helse, didaktikk og helsefremmende kosthold
 • KK-MH8400 Mat, helse, bærekraftig matforbruk og kultur

Områdeansvar

 • Faget Mat og helse i kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse i barnehagelærerutdanningen (BLU)

Forskergruppetilknytning og -prosjekter

Kompetanse

 • Mat og helse i grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanning
 • Mat, kultur og matkultur
 • Innovasjon i prosess og produktutvikling
 • Lokalsamfunnsutvikling
 • Entreprenørskap 
 • Digital didaktikk
 • Prosessledelse og prosjektdesign
 • Samfunnsplanlegging
 • Folkehelse
 • Boligsosialt arbeid
 • Friluftsliv-, kultur- og naturveiledning
 • Samfunnsfaglig forskning

CV

Utdanning

2017-2018  Høgskulen i Volda - Digital didaktikk, Institutt for kommunikasjon

2011           Universitetet i Aalborg - PhD-kurs: Discourse analyses -Theory and Method, Department of Culture and Global Studies

2010           Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) - PhD-kurs: How to study governance networks and the networked society.

2009            Universitetet i Bergen/Høgskulen i Volda/Vest-norsk Nettverk for forskerutdanning, PhD-kurs: Vitskapsteori og metode

2005-2008   Høgskulen i Volda - Master i samfunnsplanlegging, Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag.

2002            Høyskolen i Molde - Kultur, natur og Reiseliv, Enhet for utadrettet virksomhet

1998-1999   Høyskolen i Telemark - Folkekunst, Folkemusikk og tradisjonskunst, Rauland

1994-1998   Høyskolen i Telemark - Friluftsliv-, natur- og kulturrettleiing. Seksjon for idrett, kroppsøving og friluftsliv, Bø

 

Arbeidserfaring

2018-             Universitetet i Sørøst-Norge: Førstelektor i Mat og helse, IFIK/HIU

2016-             The Happy End - Norddal: Styreleder

2014-2018     Petrines Gjestgiveri AS: Daglig leder

2011- 2022    Høgskulen i Volda: Førstelektor i Prosessleiing og prosjektdesign, Master i samfunnsplanlegging og leiing.  

2010-2012    Kafèen Nabolaget DA: Medeier, sosial entreprenør og -driver

2010             Høgskulen i Volda: Høgskulelektor i World Heritage Experiences ved Idrett og friluftsliv.

2008-            Prosessleder for virksomheter i privat og offentleg sektor.

2008-2015    Møreforsking AS: Forskar, avdelingsleiar

2006-2008    Møreforsking AS: Vitskapeleg assistent

2004-2005    Pascal AS: Kokk, servitør og barista

2001-2004    Steget Friluftskompetanse AS: Medgrunder, -eier og -driver

1999-2004    Museumsgarden Stiftinga Ytste-Skotet: Pedagogisk museumsmedarbeider og daglig leder

1999-2002    Dalsbygda Skule: Klassestyrer og lærer

1996-1997    Brennabu Leirskole: Lærer

Publikasjoner