Undersøkelse av kontaktlinsetilpassinger 2024

Norske optikere inviteres til å samle inn data for kartlegging av kontaktlinsetilpassinger for 2024. Dette er en årlig undersøkelse der Norge har deltatt siden oppstarten i 2001.

Vi ønsker nå å samle inn data for 2024 og henvender oss til alle optikere som arbeider i Norge.

Undersøkelsen besvares ved å fylle ut vedlagte skjema «Undersøkelse av kontaktlinsetilpassinger 2024». Fyll inn alle detaljer for de ti første påfølgende linsetilpassingene du foretar (nytilpassinger og retilpassinger). Når skjemaet er ferdig utfylt sendes det i retur til undertegnede. Dette bør skje innen utgangen av juli, også for skjemaer som da ikke er komplett utfylt med ti pasienter.

Har du spørsmål i forbindelse med utfylling av skjemaet er det fint om du kontakter Ann.Elisabeth.Ystenas@usn.no, telefon 3100 8933.

Undersøkelsen publiseres hvert år i januarnummeret av tidsskriftet Contact Lens Spectrum. Artikkelen fra undersøkelsen i 2023 finnes her: https://www.clspectrum.com/issues/2024/januaryfebruary/international-contact-lens-prescribing-in-2023

Vi ønsker høy svarprosent, og håper derfor at dere tar dere tid til å besvare undersøkelsen og sende ferdig utfylt skjema i retur.