100.000 til Steven Mallam og DesignStory

Rektor Petter Aasen gratulerer prisvinner Steven Mallam.
USN-rektor Petter Aasen (t.v.) gratulerer prisvinner Steven Mallam på koronavennlig vis.

Steven Mallam er tildelt USNs idépris 2020 for ideen DesignStory, som kobler designerne av viktige sikkerhetssystemer mer effektivt sammen med brukerne. Nå kan han videreutvikle ideen sin.

Det er Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering (AFI) ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) som deler ut prisen. Steven Mallam, som er førsteamanusensis ved Institutt for maritime operasjoner, får prisen for ideen DesignStory. DesignStory kobler designerne av viktige sikkerhetssystemer mer effektivt sammen med brukerne av systemet.

– Ideen handler om å koble marinearkitekter, skips- og utstyrsdesignere til sluttbrukere, i dette tilfellet sjøfolk. Det har tradisjonelt vært en kobling mellom disse to - ingeniører lager et produkt, et skip og alle systemene, og sjøfolkene bruker dem, sier Mallam.

Dårlige systemer kan skape farlige situasjoner

Mallam forklarer at feil kan oppstå når systemdesignet ikke er tilpasset brukernes behov. Det kan skape høyere mental arbeidsmengde og føre til at brukerne tar potensielt farlige beslutninger i arbeidet.

Idéen «DesignStory» er å utvikle en plattform for å forbedre brukersentrert design av skip ved bruk av Virtual Reality (VR) og immersive storytelling. I praksis vil det bety at skipdesignere får førstehånds informasjon om behovene til sluttbrukere, i dette tilfellet skipsførere. Skipsførere vil kunne oppleve designet i VR og fortelle designeren hvordan det oppleves og hvordan designet kan forbedres. Dette vil øke kunnskapsoverføringen mellom sluttbrukere og designere, og vil dermed kunne forbedrede designets brukervennlighet og sikkerhet.

Mallam har jobbet med DesignStory i forskjellige deler. Han har jobbet med både ingeniør- og sjøfartsstudenter, slik at de kan samarbeide på tvers av utdanningene. Ideen er å starte på utdanningsnivå og arbeide med ideen gjennom et par finansierte prosjekter, for så å kunne teste det med industripartnere på et senere tidspunkt.

– Utrullingen kan være global fordi skipsfart er en global industri, og marinearkitekturutdanninger og designfirmaer finnes over hele verden, sa Mallam ved prisutdelingen.

LES OGSÅ: Ingeniørstudenter konstruerte katapulter

Mål om internasjonal finansiering

Det endelige målet er at DesignStory-programmet skal få nasjonal og internasjonal finansiering.

– USN har jobbet med å utvikle maritim utdanning og forskning i mange år, og nå vet vi at dette vil være en prioritering for regjeringen også frem mot 2030, sier USN-rektor Petter Aasen.

Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering mottok totalt 18 ideer. Mallams DesignStory - Immersive Storytelling for User-Centered Engineering ble valgt ut som en av seks finalister.

Juryen besto av Fredrik Jean-Hansen fra Innovasjon Norge, Emanuela N. Rokke fra Kjeller Innovasjon, Nils Kristian Bogen og Maaike Dooper fra USN. Konkurransen har som mål å stimulere innovasjon og kommersialisering av forskningsideer. Dette er andre gang avdelingen organiserer USN Idea Competition.

DesignStory vil motta en premie på 100.000 kroner som skal finansiere en videreutvikling av ideen.

LES OGSÅ: USN og Kongsbergindustrien har utviklet ny etterutdanning for ingeniører