BBC bruker USN som ekspertkilde på autonomi

Maritun Tannum på brygga med BBC-teamet.
INTERVJUET AV BBC: Førstelektor i anvendt autonomi, Marius Stian Tannum, ble intervjuet av det britiske kringkastingsselskapet BBC om autonome skip. (Foto: Helge Tor Kristiansen)

BBC lager programserie om autonome skip og bruker maritimt fagmiljø ved USN som ekspertkilde.


British Broadcasting Corporation, bedre kjent som BBC, var nylig i Norge for å lage en reportasjeserie om autonome fartøy og elektrisk fremdrift for skip. I Horten besøkte TV-teamet Universitetet i Sørøst-Norge (USN). 

Det britiske kringkastingsselskapet bruker maritimt fagmiljø ved campus Vestfold som ekspertstemmer på teknologien. Serien publiseres i løpet av juli på TV, radio og nett. 

–  BBC ønsket en uavhengig uttalelse for det brede publikum i tillegg til å dekke Yara Birkeland og Kongsberg Maritimes aktivitet innen autonome fartøy, forteller førstelektor i anvendt autonomi, Marius Stian Tannum.

LES OGSÅ: Har designet for Yara Birkeland

Langt fremme på maritim autonomi

BBC er det statlige, ikke-kommersielle britiske kringkastingsselskapet. Både innen programproduksjon og teknologi regnes selskapet blant de fremste i verden. BBC-programmer har vunnet en lang rekke priser og premier, og på teknisk side har institusjonen vært en pioner.

– Da BBC var i Horten hadde Kongsberg Maritime en delegasjon fra Peru på besøk som kjøper av selskapets autonome fartøy. Samtidig arrangerte vi sjødronemesterskapet Autodrone i havneområdet utenfor. BBC kom da like gjerne til konkurranseområdet vårt, forteller Tannum. 

Teknologi som brukes til å sende fartøy på oppdrag uten mannskap er på full fart inn i maritim næring. USN er langt fremme på maritim autonomi og samarbeider tett med ledende aktører i bransjen innen forskning og utdanning.

Deriblant er USN ved campus Vestfold først i verden med å utvikle et kompetanserammeverk, treningsopplegg og gjennomført pilotkurs for landoperatører for autonome skip. I vertsbyen Horten driver også USN en komplett testarena for utvikling av autonome løsninger i samarbeid med maritim industri. 

Her har bedrifter, studenter og forskere tilgang til nødvendig infrastruktur og kunnskap i verdensklasse for å teste alt fra sensorer, delsystemer og navigasjonsalgoritmer til farkoster og skip.

LES OGSÅ: Studenter bygger førerløse fartøy

Intervjuet også studenter

– Bakgrunnen for søkelyset på autonome små fartøy er den enorme interessen og potensialet som ligger i fremtidige autonome transportløsninger på sjøen. Hensikten er å gjøre transport med skip mer effektivt, miljøvennlig og konkurransedyktig enn landtransport, sier Tannum.

Ingeniørstudentene Henrik, Endre og Ola med sin selvbygde autinome sjødrone på brygga

Han ble intervjuet om mulighetene og utfordringene med autonome fartøy av nyhetsreporter Adrienne Murray mens seansen ble filmet av BBC-fotografen. Ingeniørstudenter som konkurrerte med egenutviklede sjødroner fikk også fortelle om arbeidet og kompetansen sin om fremtidens sjøtransport.

BBC valgte Autodrone 2022 som ramme under besøket der USN brukes som ekspertkilde. I sjødronemesterskapet tester studentene maritim teknologi for autonome fartøy i forskjellige øvelser på sjøen.

– BBC-reporteren spurte om utfordringene med autonome skip, hva  bruksområdene er, om det er økonomi i dette og overordnet om teknologi som må til for autonome fartøy, forteller Tannum.

LES OGSÅ: 6 millioner i støtte til nanoforskning