Deling av stordata skal gi konkurransefortrinn

Workshop på  campus Kongsberg 8. november 2021 i forskningsprosjektet HSEIF-2 - der næringsliv og akademia samarbeider om bedre bruk av stordata (big data). Bilder av deltakerne i forskjellige situasjoner.
WORKSHOP: USN-forskere og ansatte i selskapene samlet til felles workshop på campus Kongsberg. (Foto: Jan-Henrik Kulberg/USN)

Kongsberg-industrien ruster seg for fremtiden gjennom å delta på stort forskningsprosjekt med USN.

Mye av forskningen vil skje gjennom ekspertmiljøet til Systems Engineering ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) under ledelse av professor Kristin Falk.
 
– I dette prosjektet bruker vi bedriftene som laboratorium, og vi er gode på den problemnære forskningen. Vi har samarbeidet nært med Kongsberg-industrien gjennom mange år, og har blant annet hatt master- og ph.d.-prosjekter på oppdrag fra og i samarbeid med partnerbedriftene. Det har gitt oss en god forståelse for problemene de har – og ikke bare de fagspesifikke utfordringene, sier Falk.
 
Hans Peter Havdal leder innovasjonsselskapet Semcon i Norge. Han har satt av en hel dag til workshop på USN campus Kongsberg sammen med forskere og ansatte i ni norske selskaper.
 
De er alle med i prosjektet H-SEIF 2 som har fått over 14 millioner kroner fra Forskningsrådet.
 

– Alle snakker om digitalisering og big data, og det er mange buzzwords i omløp, som «Industri 4.0». Det som ikke snakkes så mye om, er hvordan alt dette kan gi mer verdi for sluttbrukeren, sier Havdal.

LES MER: Vil ha følelser inn i teknologien

Professor Kristin Falk leder USNs arbeid i H-SEIF2 og samarbeider tett med prosjekteier Semcon, her med Hans Peter Havdal, General Manager Norway. (Foto: Jan-Henrik Kulberg/USN).

Allerede fått inspirasjon til nye tjenester

Det er nettopp Kongsberg-baserte Semcon som eier prosjektet. Havdal sier arbeidet er viktig dersom Sølvbyen fortsatt skal være blant de beste på innovasjon og nytenkning.
 
– Da må vi kunne bruke den nye informasjonen og de nye verktøyene. Dette prosjektet er med på å gjøre oss mer robuste i møtet med fremtiden, og det er helt avgjørende at akademia og industrien jobber så tett sammen.
 
– Jeg håper dette kan bli en inspirasjon til å tenke nytt, og at det kan munne ut i nye produkter og tjenester. På Semcon har vi allerede fått inspirasjon til nye tjenester å tilby. Dette prosjektet kan bli en katalysator for mange av oss som er med, sier Havdal.


LES MER: Tre store innovasjonsprosjekter mot næringslivet

Møte de globale utfordringene

H-SEIF 2 er et forsøk på å gjøre digitalisering og «big data» mer anvendelig.
 
Et viktig utgangspunkt er at landskapet rundt bedriftene og kundene vil bli forandret. Pandemien har vist hvor sårbare globale varekjeder er. Klima- og naturkrisen vil stille større krav til regenerative prosesser på alle nivåer (gjenbruk av ressursene).
 
Et av de viktigste spørsmålene i H-SEIF 2 er derfor: hva slags fremtid ønsker vi – og hvordan bidra til at vi kommer dit?
Workshop på  campus Kongsberg 8. november 2021 i forskningsprosjektet HSEIF-2 - der næringsliv og akademia samarbeider om bedre bruk av stordata (big data). Bilder av deltakerne i forskjellige situasjoner.
 

H-SEIF 2

«Harvesting value from Big data and Digitalization through a Human Systems-Engineering Innovation Framework»

H-SEIF 2 er en videreutvikling av prosjektet H-SEIF «Technology with Empathy».