Deltar i EU-forskning om smittsomme sykdommer på cruiseskip

Color Hybrid seiler inn i solnedgangen
NYTT EU-FINANSIERT PROSJEKT: USN-forskere deltar i et omfattende EU-finansiert forskningsprosjekt om smittsomme sykdommer på cruiseskip og passasjerferger. (Foto: Glenn Walmann) Kopirett: Color Line

USN er tildelt EU-midler i et omfattende forskningssamarbeid om smittsomme sykdommer på cruiseskip og passasjerferger.

Sammen med 27 andre universiteter og rederier skal Universitetet i Sørøst-Norge (USN) forske på forebygging, behandling og håndtering av smittsomme sykdommer på cruiseskip og passasjerferger. 

Hele prosjektet ble nylig tildelt 37 millioner kroner fra verdens største forsknings- og innovasjonsprogram Horisont Europa. USN får 3,26 millioner med professor og smittevernekspert Jörn Klein i spissen.

– Forskningsprosjektet vil skaffe et grunnlag for å gjøre skipsindustrien pandemiresistent og synliggjøre USNs kompetanse innen smittevern i hele Europa og USA, sier Klein. 

LES OGSÅ: USN skal lede ny nasjonal forskerskole

Sunn seiling

Hans ekspertise er innen mikrobiologi, epidemiologi, hygiene og smittevern, og er USNs kjernepartner i det nye prosjeket «HEALTHY SAILING – Prevention, mitigation, management of infectious diseases on cruise ships and passenger ferries».

I det omfattende internasjonale samarbeidet skal forskerne studere beredskap og respons på kjente smittsomme sykdommer som ofte finnes på passasjerskip, og sykdommer med ukjent årsak, for å sikre beredskap for fremtidige pandemier.

De tar for seg hele reisen for passasjerer og besetning fra hjem til skip, og har et globalt perspektiv på prosjektresultater mot lokalsamfunn og passasjerfartsindustri.

Portrett av Jörn Klein

Prosjektet er USNs første i Horisont Europa, EUs niende rammeprogram som startet 1. januar i fjor etter Horisont 2020. I Horisont 2020 leder USN fra før  forskningsprosjektet Enhance som fortsetter under denne fanen noen år til.

– Kunnskapen vi oppnår gjennom det nye prosjektet gjør USN til en betydelig aktør innen maritim helse. Samtidig vil vi kunne overføre resultatene til bygg og kontor, og skaffe teknisk smittevern for å trygge samfunnet mot fremtidige pandemier. Også sykehusbygg og operasjonsstuene vil bli tryggere, sier Klein.

Han er ekspertmedlem i Smittevernnemnda og prosjektleder for flere store forskningsprosjekter innen smitteforebygging og smittsom sykdom. Dessuten er Klein hyppig brukt som ekspertstemme i mediene om Covid-19-pandemien.

LES OGSÅ: USN styrker det europeiske samarbeidet

Økning i EU-midler 

Prosjektet bygger på hans pågående EU-finansierte prosjekt Unravelling Data for Rapid Evidence-Based Response to COVID-19 (unCoVer). Målet her er å utvikle forutsigbare modeller av sykdomsforløpene for ulike pasientgrupper med covid-19.

Klein deltar også i det internasjonale forskningsnettverket Harmony – COST Action som handler om nye verktøy for testevaluering og estimering av sykdomsprevalens. 

– Epidemiologiske studier som vurderer sykdomsprevalens er kritisk viktig for både identifisering og kontroll av patogener hos mennesker og dyr, forklarer Klein. 

USN har hatt en positiv økning i EU-finansierte prosjekter i løpet av perioden til Horisont 2020. En viktig nyvinning i Horisont Europa er innføringen av ambisiøse «missions»-orienterte forsknings- og innovasjonsoppdrag for å løse utvalgte store samfunnsutfordringer. 

LES OGSÅ: Først i verden med ny maritim utdanning

 

 

EU-flagg

Dette prosjektet har mottatt midler fra EUs forskning- og innovasjonsprogram Horisont Europa under tilskuddsavtale nummer 101069764.

Om forskningsprosjektet

Prosjekttittel: HEALTHY SAILING - Prevention, mitigation, management of infectious diseases on cruise ships and passenger ferries

Prosjektleder: University of Thessaly, Hellas. 

Partnere: Til sammen 27 universiteter og rederier verden over inkludert Universitetet i Sørøst-Norge (USN).  

Finansiering: Tildelt 37 millioner kroner fra Horisont Europa, hvorav 3,26 til USN.

Beskrivelse: Prosjektet vil skaffe et grunnlag for å gjøre skipsindustrien pandemiresistent og synliggjøre USNs kompetanse innen smittevern i Europa og USA. Resultatene vil kunne overføres til bygg og kontor, og trygge samfunnet mot fremtidige pandemier. Også sykehusbygg og operasjonsstuene vil bli tryggere.

Om Horisont Europa

  • Verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på 95,5 milliarder euro.
  • 35 prosent av budsjettet skal gå til klimaformål for å oppnå grønn omstilling og bærekraftig verdiskaping for bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning.
  • Startet 1. januar 2021 og etterfølger Horisont 2020. 
  • En viktig nyvinning er innføringen av ambisiøse «missions» som et virkemiddel for å løse utvalgte store samfunnsutfordringer.