Dette bør du vite om virusutbruddet i Kina

kinesisk kvinne med ansiktsmaske. foto

Antallet smittede øker. Viruset har også blitt isolert i andre land. Smittevernforsker Jörn Klein mener vi må være på vakt.

jørn KleinFørsteamanuensis Jörn Klein er ekspert innen blant annet hygiene og smittevern. Han er medlem av Fagråd for infeksjonsmedisin, immunologi og smittevern i Helse Sør-Øst, og har fagansvar for flere artikler om virus i Store norske leksikon.

Det nye viruset som nå sprer seg i Kina, får ham til å tenke på SARS-pandemien.

Hva slags virus er dette?

– Det nye viruset tilhører coronavirusfamilien. Coronavirus forårsaker ofte ufarlige sykdommer som forkjølelse, men virus fra denne familien kan også gi farlige luftveissykdommer som SARS og MERS. Det nye viruset vi nå ser i Kina ligner veldig på et SARS-virus vi kjenner fra pandemien 2002/03, men for øyeblikket ser det ut til at dette er mindre hissig.

Hvilke symptomer får smittede?

– I henhold til det vi vet nå manifesterer en infeksjon seg vanligvis ved feber og lungebetennelse. De kliniske tegn og symptomer på smitte er feber, hoste og pustevansker samt radiologiske funn av viral lungebetennelse i røntgenbilder av brystet.

Hvor mange er berørt?

– Ifølge kinesiske helsemyndigheter tirsdag 21. januar er totalt 220 personer smittet. Det er totalt fire dødsfall. Imperial College London-eksperter mener sykdommen er mye mer utbredd, og ifølge anslaget deres kan det allerede være mer enn 1700 som er smittet. Situasjonen kan bli forverret ytterligere, når millioner av mennesker reiser på kryss og tvers over hele landet for å markere det kinesiske nyttåret.

Hvordan smitter dette?

– Kinesiske helsemyndigheter bekrefter at sykehuspersonell er blitt smittet, og konkluderer med at det nye viruset er overførbart fra person til person. Kinas helsekommisjon uttalte 21. januar at overføringsveien «ennå ikke er helt forstått». For eksperter er det en viktig indikator om leger og sykepleiere er rammet av en ny sykdom: hvis mange av dem blir smittet, er dette en klar indikasjon på enkel overførbarhet.

De første infeksjonene ble knyttet til et nå stengt fiskemarked i storbyen Wuha. Det ble også solgt pattedyr på dette markedet.

Hvor forekommer viruset?

– Utbruddet ser ut til å ha oppstått i storbyen Wuhan, der 198 infeksjoner og to dødsfall allerede er rapportert. Viruset har imidlertid spredd seg til andre regioner. I Daxing-distriktet i Beijing testet to pasienter positivt for det nye coronaviruset, og ytterligere én person i Shenzhen i Sør-Kina. Alle tre hadde tidligere vært i Wuhan.

Hvordan kan vi beskytte oss?

Det aller viktigste folk kan gjøre, er faktisk å vaske hendene.  Hvis du har rørt forurensede overflater eller personer, og ikke har mulighet å vaske deg, bør du holde hendene borte fra slimhinnene i nese- og halsområdet, inkludert øynene. Du bør holde deg unna åpenbart syke mennesker som hoster og nyser. Du bør også sørge for å være vaksinert mot influensa.

Hvor stor er risikoen i Norge?

– Tre EU-flyplasser har direkte flyforbindelser til Wuhan, og det er indirekte flyforbindelser til andre EU-knutepunkter. Den europeiske smittevernmyndigheten ECDC vurderer sannsynligheten for at reisende fra EU/EØS-området blir smittet mens de besøker et hvilket som helst marked i Wuhan som moderat, ettersom smittekilden er ukjent og fortsatt kan være aktiv. Sannsynligheten for infeksjon for reisende som besøker Wuhan, men ikke besøker disse markedene, blir ansett som lav.

Hva bør norsk helsepersonell være oppmerksom på?

– På grunn av den for tiden høye aktiviteten av sesong-influensa, bør helsepersonell selv være vaksinert, og gi klare anbefalinger om vaksiner rettet mot alle aldersgrupper.

Reisende som kommer tilbake fra Kina med et opphold i Wuhan, og som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, skal identifiseres for testing og rapporteres omgående til de respektive helsemyndigheter.

Klein viser til at den amerikanske smittevernmyndighet CDC foreløpig anbefaler en forsiktig tilnærming til pasienter som blir undersøkt med mistanke om det nye viruset.

– Slike pasienter bør bli bedt om å bruke en kirurgisk maske av type N95 så snart de er identifisert, og skal bli undersøkt i et privat rom med døren stengt – ideelt sett et luftbårent infeksjonsisolasjonsrom. Helsepersonell som kommer inn i rommet, skal bruke vanlige forholdsregler, kontaktforholdsregler, luftbårne forholdsregler og bruke øyevern som vernebriller eller ansiktsskjerm.