Ingeniørstudenter som brenner for bærekraft

Farshad Farahi Bolamiri og Le Hoang Vuong Nguyen
FIKK STØRST STIPEND: Mastergradsstudentene Farshad Farahi Bolamiri og Le Hoang Vuong Nguyen mottok nylig de største stipendene for masterprosjektene sine som fokuserer på bærekraft. (Foto: Truls Steinung)

– Jeg tror at med god planlegging og investering i avansert teknologi, kan vi bevege oss mot en grønnere og mer bærekraftig fremtid.

Det sier mastergradsstudent Farshad Farahi Bolamiri. Han og medstudent Le Hoang Vuong Nguyen mottok nylig de største stipendene til masterprosjekter som foksuerer spesielt på bærekraft.

Bak tildelingen står Senter for bærekraftig omstilling ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Til sammen åtte nye studenter fordelt på sju masterprosjekter har fått stipend på mellom 4000 og 20 000 kroner hver. 

Bolamiri og Nguyen er begge i gang med en mastergrad i mikro- og nanosystemteknologi

– Med tanke på min karriere innenfor teknologi, vil jeg sette bærekraft som en av de viktigste aspektene ved produktene jeg lager. Ingeniører utvikler teknologien bønder, leger og veldig mange andre bruker hver dag, så ingeniører bør være opptatt av bærekraft, sier en engasjert Nguyen.

LES OGSÅ: Åtte nye masterstudenter har fått bærekraftstipend

Opptatt av bærekraft

Nguyen skal i masterprosjektet utvikle en testenhet for ulike typer virus og bakterier som kan brukes både hjemme og av profesjonelle. Den skal kunne erstatte hjemmetestene og PCR-testene vi kjenner fra koronapandemien, og  kombinere brukervennligheten og tilgjengeligheten til hjemmetestene med presisjonen til PCR-testene. Ikke minst skal prisen for testene bli lavere.

 

Bolamiri skal utvikle en sensor som kan måle forekomster av mikroplast i vannprøver. Hans mastergradsprosjekt går ut på å designe, teste og optimalisere denne enheten gjennom datasimuleringer.

Målet er å gjøre bruk av MEMS-teknologi (mikroelektromekaniske systemer) til å lage en sensor som for eksempel kan brukes om bord på skip eller i en undervannsrobot. Slik kan man ta prøver, prosessere data og sende informasjon til en satellitt slik at man får sanntidsmålinger.

Mastergradsstudentene forteller at de har satt bærekraft i sentrum helt fra start i  utviklingen av prosjektene. Nguyen forklarer at hennes testenhet både skal produseres miljøvennlig og oppfylle flere av WHOs bærekraftsmål:

– Den er for det første relevant for folkehelse. Videre ønsker jeg å lage en enhet som er bærekraftig for miljøet. Den skal bli helt uten giftstoffer og biologisk nedbrytbar, den skal være trygg å bruke for personer uten opplæring, og automasjon gjør den brukervennlig slik at den kan brukes både på helseinstitusjoner og hjemme.

Bolamiri ville også ta for seg et miljøproblem i masterprosjektet, og valget falt på mikroplast:

– Vi hører mye nå om dagen om forurensning med mikroplast i alle slags økosystemer og til og med i drikkevannet vårt. En måte å kontrollere mikroplast på, er å overvåke forekomstene i vannprøver.

Pengene kommer til god nytte

Nguyen forteller på sin side at prosjektet hennes i stor grad er motivert av forholdene i hjemlandet Vietnam:

– Jeg kommer fra et utviklingsland hvor folk ikke bryr seg særlig om bærekraft, spesielt fordi slike produkter ofte koster mer. Men for meg er et vellykket produkt, et godt produkt som legger vekt på bærekraft og er tilgjengelig for alle i verden. Slik kan flere mennesker få tilgang til gode covid-tester. Derfor anser vi alle i verden som potensielle kunder, slik at ingen blir stående utenfor i en pandemi. Det er motivasjonen min, sier hun.

Prosjektene til Nguyen og Bolamiri ble tildelt 20 000 kroner hver, og de forteller at pengene vil komme godt med i det videre arbeidet.

Nguyen forklarer at pengene skal gå til innkjøp av biologisk materiale til eksperimenter, elektroniske komponenter, 3D-printingsmateriale og andre produksjonsmaterialer. Bolamiris prosjekt handler derimot ikke om å produsere et produkt, men i stedet om å simulere det i programvare. Da trenger han en datamaskin med kraftig maskinvare, som koster penger.  

LES OGSÅ: Europeisk kvalitetsstempel til USN Handelshøyskolen

Har stor tro på hva teknologi kan utrette

Som ingeniørstudenter er Nguyen og Bolamiri opptatt av hvordan teknologien de og andre utvikler kan være med på å løse problemene verden står ovenfor. De mener bærekraft bør være en mer sentral del av ingeniørutdanningen.

– Menneskenes grådige natur gjør at vi overforbruker naturressursene, noe som ikke er bærekraftig. Samtidig kan vi se på det fra en annen vinkel. Problemene kommer jo fra teknologi, men vi kan samtidig ta i bruk avansert teknologi til å adressere disse konsekvensene. Jeg tror at med god planlegging og investering i avansert teknologi, kan vi bevege oss mot en grønnere og mer bærekraftig fremtid, forklarer Bolamiri.

Nguyen legger til:

– Vi ser at teknologi påvirker mange ulike felt som jordbruk, helsevesen, kreftbehandling og miljøaspekter som natur, jord og vann. Teknologi spiller en stor rolle i livet vårt. Bare tenk på hvordan vi våkner med telefonen ved siden av oss, og vi har den der når vi legger oss.

Bærekraft i ingeniørutdanningen

I forlengelsen av det er de også opptatt av at bærekraft bør være en sentral del av ingeniørutdanningen:

– Det hadde vært fint hvis det etter hvert blir mer undervisning i bærekraft på ingeniørstudiet. Dette semesteret når jeg har jobbet med bærekraftaspektene ved prosjektet mitt så har jeg lest meg opp på WHOs dokumenter og spurt undervisere, men det hadde vært flott hvis jeg kunne tatt et fag i bærekraft slik at jeg kunne fått mer kunnskap og hatt dypere diskusjoner.

Dette er Bolamiri enig i, og han mener også at de ulike delene av USN burde kommunisere mer om dette temaet:

– For eksempel kan vårt institutt ha kontakt med senter for bærekraftig omstilling og andre avdelinger og definere et felles prosjekt sammen med et felles mål. Vi burde samarbeide mer.

Masterstipend i bærekraft

  • Alle masterstudenter ved USN som vil jobbe med bærekraftperspektivet i sin masteroppgave kan søke stipend med mål om å styrke masterprosjektet sitt.
  • Studenter fra alle masterprogrammer ved USN kan søke, uavhengig av hvilket fagområde de studerer.

Neste søknadsfrist er 1. mars 2023.

Les mer om masterstipendet

Senter for bærekraftig omstilling

USNs Senter for bærekraftig omstilling skal være et kompetansesenter som bidrar til samskapning mellom universitetet i Sørøst-Norge og aktører i omgivelsene med fokus på bærekraftig omstilling.

De legger til rette for et bredt samarbeid på tvers av fagområder og sektorer, slik at USN kan skape grunnlag for bærekraftig omstilling lokalt, nasjonalt og globalt.