Kommunen gir 7000 kroner for flytting til Drammen

Bilde av Rose Jahanfarah inne i det nye studenthuset, med ungdom i bakgrunnen.
FINT Å VÆRE STUDENT I DRAMMEN: Rose Jahanfarah er glad for at kommunen hørte på studentrådet i spørsmålet om pengestøtte. Her er hun fotografert i studenthuset 1. etasje som er studentenes nye samlingssted i Drammen. (Foto: Jan-Henrik Kulberg)

Drammen kommune har lyttet til studentrådet og gir 7000 kroner til fulltidsstudenter som melder flytting andre studieåret.

(Med fulltidsstudenter menes de som tar et fulltidsstudium, ikke et deltidsstudium).

Pengestøtten gis som en skattefri engangsutbetaling, og ble enstemmig vedtatt av kommunestyret i midten av juni.

Drammen kommune får ekstra penger fra staten når personer som er folkeregistrert i andre kommuner melder flytting (26 134 kr per person i innbyggertilskudd i 2022). Det er noen av disse pengene som dermed betales videre til studentene. 

Liknende tiltak finnes i flere norske kommuner, der studenter får penger for å melde flytting når de blir studenter. 

Studentrådet i Drammen kommune var imidlertid tydelig i sitt råd:

I stedet for å gi penger til alle nye studenter ønsket de å premiere de som ikke faller fra første året, og som fortsetter som heltidsstudenter.

– Jeg synes ikke det virker attraktivt å betale folk for at de skal komme hit. Det virker så desperat, og det er vi jo ikke. Ordningen er veldig tillitsbasert. Som universitet ønsker vi å sende fra oss høyt utdannede mennesker, og Drammen har lyst på innbyggere som er høy utdannet. Derfor synes vi dette var den beste løsningen, sier Rose Jahanfarah. 

LES OGSÅ: Sara stortrives med studier i hjembyen Drammen

Bra for studentbyen Drammen

Hun er nettopp ferdig med bachelor i statsvitenskap og leder Studentrådet i Drammen kommune

Studentrådet er et rådgivende organ, på lik linje med for eksempel eldrerådet og ungdomsrådet. Drammen er den første vertskommunen som etablerer et slikt for USNs studenter.

Rose Jahanfarah utenfor Papirbredden 2

Studentrådet hadde klare råd til kommunen da saken ble forberedt for politisk behandling:

 • Ordningen bør innrettes slik at den bidrar til å styrke studentmiljøet i Drammen.
 • Ordningen må utformes slik at den gir et kronebeløp for at det skal treffe studentenes behov.  
 • Ordningen må omfatte fulltidsstudenter med ønsker og intensjoner om å fullføre studiene og videre etablere seg i Drammen. 
 • Ordningen skal stimulere til reell etablering fremfor å være et incentiv til å være i Drammen kun i ett år. 
 • Det er i første studieår det er størst frafall på universitetet. Ordningen rettes mot studenter i andre studieår. Dette fordi at det er da større sannsynlighet for at studiene fullføres.
 • Søknadstidspunkt må være høst i andre studieår. 

LES OGSÅ: Slik er det å være student

Studentene blir lyttet til i Drammen

Rose Jahanfarah roser Drammen kommune for å ha lyttet til studentene, både i denne og andre saker som studentrådet har jobbet med.

 – Vi har kommet med innspill til arealplan, ny parkeringsplan, saker som angår fysisk og psykisk helse, saker som angår våre praksisplasser i skole, barnehage og helsetjenester, skjenkebevilgninger og hvilke festivaler som er attraktive for studenter og som vi mener bør få støtte.

Mange av studentene bor i studentboliger i nærheten av campus, og der har studentrådet fått sykkelparkering som er med tak og lås i form av sykkelbokser.

De har også fått flere sykkelparkeringer rett foran campus.

Studentrådet har også vært i kontakt med utbyggere som har lyst til å bygge nye leiligheter eller bygg.

– De vil ha kontakt med studenter, fordi vi kanskje snart er førstegangskjøpere av bolig. Derfor lurer de på hva slags boliger vi trenger. 

Det lokale næringslivet har vist stor interesse for studentene, og to år på rad har studentrådet blitt invitert til den store næringslivs- og byutviklingskonferansen Innsikt. 

Rose forteller om mange bedrifter som ønsker å ansette studenter på studieretninger som sammenfaller med bedriftens fagområde. 

– Det er nødvendig for oss å jobbe, men deltidsjobber i utesteder eller i servicebransjen er ikke nødvendigvis relevant for alle. Vårt mål i studentrådet er at det blir tilbudt flere deltidsstillinger som faktisk er relevante i forhold til det studentene våre studerer, sier Rose.

LES OGSÅ: Klare til å hjelpe nye studenter

Bilde av Rose Jahanfarah inne i kontorlokalene i nye studenthuset

Nytt studenthus

Tidligere i år åpnet et splitter nytt studenthus i Drammen, en annen viktig sak som studentrådet har vært involvert i. 

Det er i disse lokalene vi intervjuer Rose. Her finnes både kontorer og møtelokaler, samt sosiale områder som det er lett å trives i. 

Studenthuset 1. etasje er studentenes eget samlingssted i byen, og du kan følge aktivitetene her. (Studentssamfunnet i Drammen på Facebook.)

Fakta om støtten til drammensstudenter

I saksfremlegget skriver rådmannen at «ordningen er en del av en helhetlig tilnærming kommunen har til incentiver for studenter med mål om å øke attraktiviteten som universitetsby og øke innbyggertallet.»

«Incentivordningen for bostedsregistrering av studenter» er vedtatt etter følgende retningslinjer:

 • Engangs bostedsregistreringstilskudd (innflyttertilskudd) fastsettes til 7000 kr. 
 • Incentivordning for bostedsregistrering iverksettes som et toårig pilotprosjekt med oppstart studieåret 2023/2024. 
 • Det foretas en evaluering av tiltaket etter to år, evalueringen legges frem som politisk sak for vurdering om videreføring. 
 • Søknadsperioden åpner i august hvert år, og søknadsfrist settes til 15 oktober samme år. 
 • Søknaden fremlegges ved personlig oppmøte. 
 • Drammen kommune administrerer incentivordningen. 
 • Studentrådet tar ansvaret for å koordinere en informasjonskampanje om incentivordningen i samarbeid med relevante aktører.

 

Følgende prinsipper legges til grunn for tildeling:

 • Ordningen omfatter fulltidsstudenter 
 • Engangs bostedsregistreringstilskudd (innflyttertilskudd) tildeles etter søknad. 
 • Ordningen omfatter studenter som har fullført minimum 1 studieår ved USN campus Drammen, og som melder flytting til Drammen kommune.
 • Studenter må kunne dokumentere flyttemelding fra Skatteetaten med bostedsadresse i Drammen kommune før 1 juli. 
 • Studentene må kunne dokumentere betalt semesteravgift og fremlegge studiebevis.