Myndiggjøring av hofteartrose-pasienter

røntgenbilde der hofteleddet er uthevet med rød farge. illustrasjon
HOFTEARTROSE: Sykdommen rammer sirka fem prosent av befolkningen i Norge og kan ikke kureres.

Ph.d-stipendiat Espen A. Brembo har utviklet et digitalt verktøy som gjør det lettere for pasienter med hofteartrose å involvere seg i valg av behandling.

Smertestillende, trening eller operasjon – hva er egentlig den beste måten å behandle hofteartrose på?

Artrose er den hyppigst forekommende leddsykdommen i Norge. Hofteartrose rammer sirka fem prosent av befolkningen.

Artrose kan ikke kureres, men ulike behandlinger kan gi mindre smerter og bedre fysisk funksjon. Siden sykdommen opptrer ulikt fra person til person, kan det være vanskelig å avgjøre hva som er rett behandling til rett tid.

Den beste løsningen

Espen Andreas Brembo. Foto: Tine PoppePh.d.-stipendiat Espen Andreas Brembo har vært prosjektleder for Samvalgsverktøyet for hofteartrosepasienter, som ble publisert på Helsenorge.no i januar 2020.

Dette er et digitalt verktøy som består av tekst og korte filmer med pasienter og helsepersonell, og gir kvalitetssikret informasjon om aktuelle behandlingsmuligheter og hvilke fordeler og ulemper de har.

Brembo tror dette vil være nyttig for alle med hofteartrose:

– Samvalgsverktøyet vil gjøre det lettere for artrosepasienter å diskutere behandlingsvalg med legen eller fysioterapeuten sin, slik at de sammen finner fram til den beste løsningen, sier han.

Arbeidet med verktøyet har foregått i tett samarbeid med Samvalgssenteret ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og Drammen sykehus, Vestre Viken samt andre fagpersoner som har bidratt med å utvikle og kvalitetssikre innhold.

– God behandling krever «Samvalg»

– Det er viktig at pasientene selv bidrar som aktivt deltakende i den prosessen som leder fram til valg av undersøkelses- og behandlingsmetoder, fordi det er pasientene som er «ekspertene» på sine egne liv, sier Brembo.

Prosessene som handler om valg av behandling er imidlertid komplekse og dermed også tidkrevende. Samtidig har helsepersonell på ingen måte ubegrenset tid til konsultasjoner med pasientene. Dette bidrar til at pasientene i stor grad selv må ta initiativ til å innhente og forsøke å forstå den kunnskapen som er nødvendig for å kunne velge rett behandling til rett tid.

– God behandling av hofteleddsartrose krever samvalg, altså et samspill mellom pasient og helsepersonell for å komme frem til og ta beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best. Derfor trenger pasienten grundig og lett tilgjenglig informasjon og veiledning på et tidlig tidspunkt om hvordan de bør forholde seg og tilpasse seg når artrose er konstatert, sier Brembo.

Stort informasjonsbehov

Hilde Eide. Foto: Knut Jul MelandBrembos doktorgradsavhandling, som er godkjent for disputas ved Universitetet i Oslo  31.mars, tyder på at pasienter med artrose har et stort behov for informasjon og støtte gjennom hele sykdomsforløpet.

Professor og forskningsleder Hilde Eide ved Vitensenteret helse og teknologi har vært hovedveileder for Brembo.

– Jeg håper samvalgsverktøyet vil bli flittig brukt, også på sykehusene og i primærhelsetjenesten. Brembos doktorgradsavhandling viser at personer med artrose har mange spørsmål de ofte ikke får svar på, sier Eide.

Fra drodling til nasjonalt verktøy

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet fått ansvaret å lede koordinering av arbeidet med nye samvalgsverktøy i Norge, men ideen og utviklingen av verktøyet for hofteartrose springer i hovedsak ut fra et forskningssamarbeid mellom Drammen sykehus og Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Brembo og flere medarbeidere ved USNs Vitensenteret helse og teknologi innledet allerede i 2013 et forskningssamarbeid med avdeling for ortopedi og akuttmottak ved Drammen sykehus med formål om å utvikle et digitalt kommunikasjons- eller mestringsverktøy for artrosepasienter.

I 2016 ble det etablert et samarbeid med Samvalgssenteret på UNN, og Brembo fikk rollen som prosjektleder for samvalgsverktøyet for hofteartrose.

– Det er selvsagt veldig hyggelig at et forskningssamarbeid som startet med litt «drodling» for noen år siden, nå er blitt et nasjonalt verktøy, sier Lukas Månsson, leder for Ortopedi og Akuttmottak ved Drammen sykehus, til Vestreviken.no.

 

Dette er samvalg

Noen ganger er det ikke mulig for helsepersonell å si sikkert hvilke alternativer som passer best for deg – enten fordi det er flere likestilte muligheter, eller fordi valget er avhengig av dine verdier og hvordan du ønsker å leve. Da er det viktig at du involverer deg i beslutningen.

 

Samvalg er en prosess der du sammen med helsepersonell kommer frem til og tar beslutninger om hvilke undersøkelses- og behandlingsmetoder som passer best for deg.

 

Ph.d.-stipendiat Espen Andreas Brembo har vært prosjektleder for Samvalgsverktøyet for hofteartrosepasienter

Les mer om samvalg og de ulike samvalgsverktøyene på Helsenorge.no