Espen Andreas Brembo

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (15005 A)

Ansvarsområder

 • Underviser og veileder på bachelorutdanningen i sykepleie
  • Emneleder VIT110 - Sykepleiens vitenskapelige og yrkesfaglige grunnlag 1
  • Emneleder Sykepleievitenskap 1 (fra H2020)
 • Underviser og veileder på master i klinisk helsearbeid
  • Emneleder emne 9 (mPRO 609, mORO300): Utvikling av forskningsprosjekt
 • Medlem av kjernegruppen i Vitensenteret helse og teknologi
  • Forskningsaktiviteter
  • Velferdsteknologi og eHelse i bachelorutdanningen i sykepleie
  • Bruk av simulering som læringsmetode

Nærmere beskrivelse av forskningsprosjektet: Se prosjektomtale på hjemmesiden til Vitensenteret helse og teknologi.

Som del av doktorgrad har jeg utviklet samvalgsverktøy for hofteartrose som ble publisert på helsenorge.no 8. januar 2020 i samarbeid med Samvalgssenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og avdeling for ortopedi og akuttmottak ved Vestre Viken HF, Drammen sykehus. 

https://minhelse.helsenorge.no/samvalg/verktoy/hofteartrose/mitt-valg?

Kompetanse

Interesseområder:

 • Forskning og praksisutvikling
 • Personorientert omsorg
 • Smerter og smertelindring
 • Sykepleie i primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Kommunikasjon og helseveiledning
 • Samvalg / Shared decision-making
 • Samhandling på tvers av nivåer
 • Helseteknologi

 

CV

Utdanning:

2013- : Ph.d.-student, Universitetet i Oslo

 • The Science and Practice of Person-centred Research, PHDPCR500 (15 ECTS)
 • Introductory course in statistics, MF9130 (8 ECTS)
 • Introductory courses PhD-programme, MF9010 and MF9030 (5+5 ECTS)

2009-2011: Master i klinisk sykepleievitenskap, Høgskolen i Oslo og Akershus
2003-2006: Bachelor i sykepleie, Høgskolen i Oslo
2002-2003: Examen Philosophicum og Examen Facultatum, Universitetet i Oslo

Publikasjoner