Nå må vi spare strøm

Bilde av USNs 8 campuser
SKRUR NED: I 2023 vil innetemperaturen bli justert ned mot 20 grader på alle 8 campuser.

USN skrur ned innetemperaturen og justerer ventilasjonen for å spare på strømmen.

I hele Europa er det mangel på energi nå, og vi blir alle oppfordret til å spare strøm.

USN har over flere år arbeidet målrettet for en varig reduksjon av energiforbruket, men de høye strømprisene gjør at det er nødvendig å innføre kortsiktige tiltak denne vinteren. Det er beregnet at USN kan spare to millioner kilowatt timer i 2023 ved å justere innetemperatur og ventilasjon.

Ikke under 19 grader

Innetemperaturen vil bli justert ned mot 20 grader på alle campusene. Endringen gjøres i uke 1, men det vil ta litt tid før det merkes overalt.

– 20 grader er målet. Det er ikke mulig å få til dette nøyaktig i alle rommene, så det vil være variasjoner. Det skal likevel ikke være mindre enn 19 grader i noe rom, sier infrastrukturdirektør Gro Bratsberg.

Det vil også bli gjort noen endringer i tidene da ventilasjonsanlegget går for fullt. Dette må gjøres lokalt, i samarbeid med huseier, og det kan derfor bli mindre forskjeller på campusene. Lysene vil bli slukket tidligere på kvelden der det er hensiktsmessig og mulig.

– Innenfor vanlig arbeidstid vil ventilasjon og belysning være slik vi er vant til. Endringene skjer først og fremst på kveldstid og i helgene, sier Gro Bratsberg.

Hvor mye sparer vi?

USN beregner å spare to millioner kilowatt timer i året gjennom de kortsiktige tiltakene som nå blir innført.

USN bruker omtrent 25 millioner kilowatt timer energi hvert år. Tidligere år har prisene ligget på ca. 1 krone pr. kilowatt time, og USN har hatt regninger på ca. 25 millioner kroner i året. I høst har prisene i snitt vært på mellom to og fire kroner, og i perioder enda høyere. Svært høye energiutgifter kan få konsekvenser for aktiviteten på USN, mener Bratsberg:

– Hvis prisene vi har nå blir varige, kan energikostnadene bli på mellom 50 og 100 millioner kroner. Det kan bety at vi må kutte kostnader på andre områder.

Flere tiltak

Infrastrukturavdelingen arbeider sammen med byggeiere for å redusere strømforbruket. Bytte til LED-belysningen er godt i gang, og vil fortsette. Eldre tekniske anlegg erstattes av mer energieffektive løsninger, gamle bygg blir rehabilitert og nye styrings- og overvåkningsanlegg optimaliserer driften.

– Vi vurderer også flere langsiktige tiltak, som nye solcelleanlegg, energibrønner for effektiv oppvarming og kjøling, og grønne avtale for finansiering av nye anlegg og for rehabilitering av eksisterende bygg, sier Gro Bratsberg.