Norges eneste optikerutdanning feirer 50 år

NYE OG GAMLE LEDERE: F.v: Pensjonist Gunnar Horgen, instituttleder Bente Monica Aakre, dekan Pia Bing-Jonsson, rektor Petter Aasen, pensjonist Kjell Inge Daae - gruppebilde
NYE OG GAMLE LEDERE: F.v: Pensjonist og tidligere professor/rektor Gunnar Horgen, instituttleder Bente Monica Aakre, dekan Pia Bing-Jonsson, rektor Petter Aasen, pensjonist og tidligere instituttleder Kjell Inge Daae (Foto: Jan-Henrik Kulberg)
50 ÅR MED OPTOMETRI: Andre og tredjeårs representanter fra bachelorstudentene var også invitert til jubileumsmiddag.gruppebilde
50 ÅR MED OPTOMETRI: Andre og tredjeårs representanter fra bachelorstudentene var også invitert til jubileumsmiddag. (Foto: Jan-Henrik Kulberg)
50 ÅR MED OPTOMETRI: Jubileumsmarkering bilde av ballong (Foto: Jan-Henrik Kulberg)
50 ÅR MED OPTOMETRI: Jubileumsmarkering (Foto: Jan-Henrik Kulberg)
50 ÅR MED OPTOMETRI: Jubileumsmiddag. bilde fra middagen (Foto: Jan-Henrik Kulberg)
50 ÅR MED OPTOMETRI: Jubileumsmiddag (Foto: Jan-Henrik Kulberg)
50 ÅR MED OPTOMETRI: Gjester på vei inn til markering på campus Kongsberg (Foto: Jan-Henrik Kulberg)
50 ÅR MED OPTOMETRI: Gjester på vei inn til markering på campus Kongsberg (Foto: Jan-Henrik Kulberg)
50 ÅR MED OPTOMETRI: Professor Rigmor Baraas og tidligere instituttleder Kjell Inge Daae (Foto: Jan-Henrik Kulberg)
50 ÅR MED OPTOMETRI: Professor Rigmor Baraas og tidligere instituttleder Kjell Inge Daae (Foto: Jan-Henrik Kulberg)
50 ÅR MED OPTOMETRI: Anja Povlsen forbereder mottakelse av gjestene (Foto: Jan-Henrik Kulberg)
50 ÅR MED OPTOMETRI: Anja Povlsen forbereder mottakelse av gjestene (Foto: Jan-Henrik Kulberg)
50 ÅR MED OPTOMETRI: Julian Moen-Langaas fra Kongsberg imponerer med klassisk gitarspill før jubileumsmiddagen (Foto: Jan-Henrik Kulberg)
50 ÅR MED OPTOMETRI: Julian Moen-Langaas fra Kongsberg imponerer med klassisk gitarspill før jubileumsmiddagen (Foto: Jan-Henrik Kulberg)

Mye har skjedd siden en liten gruppe ambisiøse ungdommer startet på en helt ny utdanning på Kongsberg i august 1972.

8. november ble jubileet markert på campus Kongsberg, som en del av programmet på det årlige Kongsberg Vision Meeting. På kvelden var det festmiddag på byens Grand Hotel.
 
Et omfattenende jubileumshefte gis ut, og en egen nettside viser utdanningens vei i form av en tidsreisefrem til i dag, inkludert klassebilder med de forskjellige kullene.
 
Rektor Petter Aasen sa under markeringen at han har fått stor respekt for fagmiljøet, og at det bidro sterkt til at USN ble akkreditert som universitet.
 
– 50 år er kort tid for å utvikle et forskningsområde, en akademisk utdanning og en profesjon. Likevel bør det markeres. For fagområdet har hatt en imponerende utvikling gjennom disse årene, drevet fram av fremragende medarbeidere og et engasjert arbeidsfellesskap. Når jeg besøker en optiker spør jeg alltid hvor den bak disken er utdannet. Jeg får alltid det samme svaret, at de er utdannet her på Kongsberg og at de hadde en veldig god studietid her, sa Aasen.
 
Optometriutdanningen på Kongsberg har vært gjennom en rekke endringer og fusjoner i sin levetid. I dag utgjør den størstedelen av institutt for optometri, radiografi og lysdesign ved fakultet for helse- og sosialvitenskap.
 

– Er bevisst vårt ansvar

Dekan Pia Bing-Jonsson sier utdanningen har en stor og selvfølgelig plass ved USN .
 
– Vi er bevisst vårt ansvar ved at vi er den eneste utdanningen i landet. Det innebærer at vi i tillegg til å utdanne gode optikere på bachelornivå også må tilby karriereveier gjennom master- og doktorgradsutdanning, samt utvikle kunnskapsfeltet videre gjennom forskning og formidling. Vi er stolte av de gode utdanningene vi tilbyr, og av forskningsarbeidet som i stor grad foregår gjennom Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse.
 
Bing-Jonsson sier fagmiljøet på Kongsberg består av en usedvanlig engasjert gjeng, som evner å formidle viktigheten av et velfungerende syn og god øyehelse.
 
– De setter stadig optikk, syn, og øyehelse på dagsorden og er synlige i en rekke nasjonale medier. I en årrekke har medarbeidere engasjert seg i skolebarns synsutvikling sett i sammenheng med skoleprestasjoner og de viser et glødende sosialt engasjement som blir lagt merke til, sier Bing-Jonsson.
 

PENSJONISTENE ARRANGERTE MIDDAG: F.v: Berit Ulveraker, Magne Helland, Bodil Helland, Kjell Inge Daae, Gunnar Horgen

Tett på bransjen

Utviklingen av optikerutdanningen i Norge har hele veien skjedd i tett samarbeid med arbeidslivet og Norges Optikerforbund.  Både forbundet og representanter fra bransjen deltok på jubileumsmarkeringen 8. november.
 
Generalsekretær Hans Thorvald Haugo i Norges Optikerforbund sier utdanningen på Kongsberg er viktig, ikke bare for utdanning av norske optikere og andre som jobber med øyehelse.
 
– Det forskes, skapes nettverk og kommuniseres. Kunnskapen i veggene på Kongsberg når ut nasjonalt og internasjonalt. Norges Optikerforbund har vært med på reisen og vil fortsatt arbeide tett og godt med vår egen utdanning.
 
Institiuttleder Bente Monica Aakre har selv fulgt utdanningen i mange år, både som forsker, underviser og nå som leder. I jubileumsheftet skriver hun at optometriutdanningen står ved et veiskille.
 
«Samfunnet har forandret seg, og dermed også behovene i befolkningen.  Det vi må spørre oss og samfunnet om nå, er hvilke tjenester en optikerpraksis må kunne tilby og da særlig i distriktene hvor det er langt til nærmeste øyeavdeling. Disse kompetansene må inngå i optikerutdanningen før autorisasjon kan gis. Det mest nærliggende er å gjøre om utdanningen til å bli femårig, slik at alle fremtidens optikere kan undersøke barn, tilpasse spesiallinser, følge opp og forebygge refraktive feil, oppdage patologi og følge opp behandling.» skriver Aakre.
 

50 ÅR MED OPTOMETRIUTDANNING: Her feirer f.v. førsteamanuensisene Ellen Svarverud, Hilde Røgeberg Pedersen, Trine Langaas. Bilde av dem

Omfattende jubileumshefte

Heftet utgis gjennom USNs egen skriftsserie, og redaktør er dosent emeritus Magne Helland.  Magne Helland var initiativtager, har fungert som pådriver og vært hovedredaktør for arbeidet, med hjelp fra en redaksjonskomité.
 
I forordet skriver Helland: «Det har skjedd mye på disse årene. Svært mye!  Ikke bare den norske optometriutdanningen har forandret seg mye. Hele faget og bransjen er dramatisk endret. Fra mange frittstående optiker-eide små virksomheter til noen relativt få store sammenslutninger og kjeder. Fra et håndverksfag til et lovregulert helsefag. »
 

Optometriutdanningen 50 år

Ta tidsreisen på jubileumsnettsiden

Les jubileumsheftet i USN Open Archive

Se jubileumsreportasje på NRK TV

Dette er optometri

  • Optikerens viktigste oppgaver er å gi råd om syn og synsfunksjon, undersøke syn og øyne og å behandle synsfeil ved hjelp av briller, kontaktlinser eller synstrening.
  • Ved øyesykdommer eller andre sykdommer som har betydning for synet henviser optikeren til lege eller øyelege.
  • Optikere jobber også med montering og reparasjon av briller, salg og tilpasning av optiske hjelpemidler.
  • Opprinnelig var optikerfaget et håndverksfag, men norsk optikervirksomhet har vært lovregulert som helsefag i over 30 år.
  • Spesielt de siste årene har optikerfaget vært gjennom en stor utvikling.
  • Optikere samarbeider i dag tett med mange andre yrkesgrupper i helsevesenet og i pedagogiske virksomheter.

Bli optiker