Ny simulator for utdanning av fremtidens kapteiner

prosjektleder Christian Hovden, universitetslektorene Tor Erik Jensen og Paul Nikolai Smit, og simulatorparkleder Haakon Thorvaldsen foran den nye simulatoren
AUTONOM FREMTID: Ny maritim simulator ved Universitetet i Sørøst-Norge spiller en nøkkelrolle i utdanningen av fremtidens kapteiner. Fra venstre prosjektleder Christian Hovden, universitetslektorene Tor Erik Jensen og Paul Nikolai Smit, og simulatorparkleder Haakon Thorvaldsen. (Foto: An-Magritt Larsen)

Verdens første simulator til utdanning av fremtidens kapteiner er på plass ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Maritim næring opplever en rivende teknologiutvikling med blant annet autonome skip. I fremtidens skipsfart skal dagens kapteiner overvåke og om nødvendig fjernstyre førerløse fartøy fra kontrollsentre på land.

Det krever helt ny kompetanse, og her spiller den nye maritime simulatoren til Universitetet i Sørøst-Norge (USN) en nøkkelrolle. Simulatoren er levert av teknologiselskapet Kongsberg Digital, og plassert i en fra før toppmoderne simulatorpark ved campus Vestfold i Horten.

– Landoperatørene har ansvar for sikker drift av autonome skip. Den nye simulatoren gir effektiv og realistisk trening i hvordan overvåke og fjernstyre skip som seiler uten mannskap ombord, forklarer Christian Hovden.

LES OGSÅ: Først i verden med ny maritim utdanning

Realistisk opplæring

Han er prosjektleder for utdanningsprogrammet av landbaserte operatører, som er utviklet av USN i samarbeid med ledene maritime aktører.

Pilotkurset ble gjennomført i fjor sommer, og nytt kurs kjøres på nyåret 2023. I begynnelsen av februar tas den nye simulatoren i bruk på kurset når kapteiner og navigatører fra store, norske maritime selskaper inntar campus Vestfold. 

– Simulatoren er i stand til å gi effektiv og realistisk opplæring og viktige ferdigheter som fremmer sikkerhet, kostnadseffektivitet og bærekraft i operasjoner til sjøs, sier Hovden. 

Det avanserte simuleringssystemet fra Kongsberg Digital gir deltakerne opplevelsen av å stå i et kontrollsenter på land. Herfra får de teste ulike scenarier som kan skje i virkeligheten. 

LES OGSÅ: Satser globalt med simulering i skyen

Sikre trygg trafikk til sjøs  

En hovedutfordring med å gå mot ubemannende skip, handler om når fartøyet skal ha kontrollen og når mennesker må inn for å overvåke eller overstyre. Kommunikasjon står derfor sentralt i den utdanningen av landbaserte operatører.

– For å sikre trygg trafikk til sjøs med førerløse skip, utdanner vi både erfarne kapteiner og på sikt våre egne maritime studenter. Fremover ser vi på om USN kan bli et globalt sertifiseringsorgan, hvor vårt treningsprogram kan benyttes på verdensbasis, sier Hovden. 

Fag- og forskningsmiljøet ved campus Vestfold driver også en komplett testarena for utvikling av autonome løsninger i samarbeid med maritim industri. Her i indre Horten havn kan bedrifter, studenter og forskere teste autonom teknologi.

– USN vil fortsette samarbeidet med ledende aktører innen utvikling av nullutslipps sjøtransport. På nyåret ser vi frem til nytt kurs for dem som skal bli landbaserte operatører av autonome skip, sier Hovden. 

LES OGSÅ: Store muligheter med maritim utdanning