Slik hjelper USN studentene å lykkes

En av vitnemålsseremoniene ved Universitetet i Sørøst-Norge
AVSLUTNINGSSEREMONI: 320 sykepleiere er nå ferdige med sine studier på campusene Drammen, Vestfold og Porsgrunn, der bildet over er tatt.

Universitetet har en rekke ordninger som legger til rette for at studietiden skal bli både hyggelig og lærerik.

Pia Cecilie Bing-Jonsson er rektor på Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Hun gjør det klart at studentene og studiekvalitet er høyt prioritert: 

– Jeg kan ikke se for meg en viktigere oppgave enn å bidra til at flest mulig av våre studenter gjennomfører og består sine studieprogram, sier hun.

– Det er viktig for studentene, viktig for universitetet og ikke minst viktig for regionene vil holder til i og samfunnet for øvrig.  

Rektor Pia Bing-Jonsson i prat med studenter ved USN

Bing-Jonsson trekker fram OLA-studiegruppene, førstesemesteropplegget for nye studenter, og vårt akademiske skriveverksted som gode eksempler på hvordan USN satser på studentene. 

LES OGSÅ: Dette må du vite som ny student

Førstesemesterordningen

Alle campuser ved USN har egne førstesemesterutvalg som skal legge til rette for at introduksjonen til studielivet skal bli best mulig for alle studentene. I utvalget sitter det både studenter, forelesere, studieveiledere og ledere.

Sammen skal de planlegge faglig-sosiale aktiviteter på campus som sikrer at nye studenter føler seg godt ivaretatt.  

På mange studier har studentene laget linjeforeninger. Linjeforeninger arrangerer faglige og sosiale arrangementer for studentene på sitt studium. Det kan være alt fra fagforedrag til fester. 

LES MER: Studentorganisasjoner

OLA-studiegruppene

OLA-grupper er profesjonelle kollokviegrupper hvor studenter på samme emne gir hverandre faglig støtte. I hver gruppe får de hjelp fra en erfaren student, som har vært gjennom samme pensum tidligere i studiet, en såkalt læringsfasilitator.

– Vi får enkle og gode svar, og jobber med fagstoffet fra vårt eget perspektiv. Det er annerledes enn å få det fra en foreleser. Vi fordøyer fagstoffet på en annen måte, sier økonomi og ledelse-studenten Sebar Forsat. 

Les hele intervjuet med Sebar her:  – Jeg hadde ikke klart meg uten OLA-ordningen

OLA står for Onboarding Learning Alliance. De fleste OLA-gruppene er i emner som går i første studieår, men det finnes også OLA-grupper i en del fag senere i studiet. Dette er i tilfeller der det erfaringsmessig kan være krevende å komme gjennom uten litt ekstra oppfølging. I studiegruppene får studentene hjelp til å komme inn i studentrollen og lære gode studieteknikker tilpasset de enkelte fagene. 

– Studentenes behov og mål kommer først. Det er studentene i gruppene som bestemmer hva de skal jobbe med i hvert møte, ut ifra behovene de har, sier Hanne Viken, prosjektleder for OLA-ordningen.

Hun trekker også fram at OLA-ordningen er en fin mulighet for studenter som ønsker en faglig relevant deltidsjobb som læringsfasilitator i studiegruppene. 

LES MER: Klare til å hjelpe nye studenter

Akademisk skrivesenter

USNs akademiske skrivesenter får studenter hjelp med skriving av ulike akademiske oppgaver, fra mindre innleveringsoppgaver til bachelor- og masteroppgaver.

Skrivesenteret kan hjelpe til med:

 • logisk flyt i teksten
 • oppgavestruktur
 • oppbygging av avsnitt og setningsstruktur
 • utvikling av et konsist og presist akademisk språk

Studenter som ønsker hjelp, bestiller en konsultasjon (den er som regel digital), diskuterer egen tekst med en skriveveileder og får tips på hvordan teksten kan forbedres. Ofte er skriveveilederen masterstudenter ved USN, med god erfaring fra å skrive akademiske tekster.

Tjenesten er selvfølgelig gratis.

LES MER: – Ga meg et løft og inspirasjon til å jobbe videre

Ingrid Stavnheim og Linda Takset

Annen studiestøtte og tilrettelegging

I tillegg til de tre ordningene som er nevnt spesielt over, har USN en rekke andre tiltak og tilrettelegginger for studenter:

 • Mentorprogram i overgang fra studier til arbeidsliv
 • Samtaletjenester (Ved samarbeid med Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge) 
 • Tilrettelegginger for toppidrettsstudenter
 • Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse
 • Studentinkubator i et eksisterende gründermiljø
 • Akademisk språkkafé
 • NAV-samarbeid
 • Universell utforming

LES MER: Tilrettelegging og studentstøtte