USN får 8 millioner til å koble studenter og arbeidsgivere

Anette Myhre Momrak skal lede et nytt prosjekt ved USN Handelshøyskolen.
NYTT PROSJEKT: Anette Myhre Momrak har fått nærmere fem millioner til et nytt prosjekt ved USN Handelshøyskolen. (Foto: Helle Friis Knutzen/USN)

Regjeringen deler ut 45 millioner som skal brukes på å gjøre høyere utdanning mer relevant for arbeidslivet. USN får nærmere åtte millioner til to nye prosjekter.

Rett før jul ble det kjent at USN er blant de sju universitetene og høyskolene som får midler fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku). Midlene skal gå til å utvikle nye læringsformer som kobler studenter og arbeidsgivere tettere sammen.

Målet er at studentene skal få mer praksis, løse konkrete problemer for bedrifter og få mer undervisning av folk fra arbeidslivet.

– Dette er veldig gledelig. Det viser at USN har sendt søknader med gode og relevante prosjekter fra sterke fagmiljøer. Så her er det bare å gratulere, sier Ingvild Marheim Larsen, som er viserektor for utdanning i USN.

Midler til to prosjekter

USN får midler til to prosjekter. Nesten fem millioner går til prosjektet «Innovasjon iIngvild Marheim Larsen er viserektor for utdanning. team - En modell for innovasjons- og samarbeidskompetanse for et bærekraftig arbeidsliv», mens 2,9 millioner går til «Scenekunst pop-up camp for studenter: kreativ node for økt arbeidsrelevans».

– Begge disse prosjektene vil bidra til å koble studenter og arbeidslivet tettere sammen gjennom å utvikle nye modeller for samarbeid og nye samarbeidsarenaer. Prosjektene innebærer også å trene ferdigheter som arbeidslivet etterspør. Dette vil gi viktige erfaringer som hele USN kan lære av, sier Marheim Larsen.

Begge prosjektene legger vekt på bærekraft og arbeidslivsrelevans, som er to av USNs satsingsområder.

LES OGSÅ: USN har fått to store tildelinger i EUs Erasmus+ program

Arbeidslivet ønsker generiske ferdigheter

Prosjektet «Innovasjon i team - En modell for innovasjons- og samarbeidskompetanse for et bærekraftig arbeidsliv» skal utvikle en ny modell for samarbeid mellom studenter fra ulike studieretninger, arbeidslivet og fagansatte ved USN. Det er universitetslektor Anette Myhre Momrak ved Institutt for økonomi og IT som skal lede prosjektet.

– I tillegg til faglig kunnskap og kompetanse etterlyser arbeidslivet i stadig større grad såkalte generiske ferdigheter, som evne til kritisk tenkning, samfunnsbevissthet, kommunikasjons- og samarbeidsevner, selvrefleksjon og sosiale og emosjonelle egenskaper, sier Anette Myhre Momrak, som skal lede prosjektet.

I prosjektet «Innovasjon i team» skal studentene trene på disse ferdighetene, og målet er at dette skal bli en modell og et undervisningsemne. Studenter og arbeidsliv skal, med støtte fra fagansatte, arbeide sammen i tverrfaglige team for å finne løsninger på utfordringer knyttet til bærekraft, som arbeidslivet står overfor.

Praktisk scenekunst-arbeid

«Scenekunst pop-up camp for studenter: kreativ node for økt arbeidsrelevans» skal ledes av Steffen Fagernes Johannessen, førsteamanuensis ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag. Dette prosjektet skal integreres i bachelor i kulturledelse og skal gå over ett semester.

Prosjektet handler om scenekunst, og skal bidra til økt arbeidsrelevans i studieprogrammet gjennom konkret og praktisk samarbeid med private foretak, høyere utdanning og forskjellige næringslivsaktører. Prosjektet vil også ha fokus på bærekraft i alle faser.

Studentene i kulturledelse skal, sammen med scenekunststudenter, profesjonelleSteffen Fagernes Johannessen er førsteamanuensis ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag. kunstnere, næringslivet og bedrifter, ta i bruk kompetanse fra ulike emner i bachelorprogrammet. Sammen skal de skape og gjennomføre en pop-up scenekunstproduksjon som skal bidra til økt gjensidig forståelse mellom samarbeidspartnere i det komplekse feltet marked og kunst.

Problemløsing, planlegging, produksjon, gjennomføring og evaluering overlates i stor grad til studentene.

Scenekunstfirmaet Fjørtoft Kulturproduksjoner, som er en partner i prosjektet, har stilt sine lokaler på Neslandsvatn togstasjon til disposisjon. Studentene skal tilbringe en uke på en «camp utenfor campus» her, hvor prosjektet til slutt skal resultere i en forestilling.

– Disse prosjektene støtter godt om USNs pilarer som et bærekraftig, entreprenørielt og samfunns- og arbeidslivsintegrert universitet og vil sånn sett bidra godt i profileringen av USN, sier Marheim Larsen.