Vil bekjempe ungt utenforskap

Bilde av NAV-direktør Inger Anne Speilberg foran tilhørere
GJELDER MANGE: 20.000 mennesker mellom 20-29 år står utenfor både utdanning og arbeidsliv i Vestfold og Telemark, Buskerud, Bærum og Asker, fortalte Inger Anne Speilberg, direktør i Nav Vest-Viken. (Foto: Jan-Henrik Kulberg)

Nav og Universitetet i Sørøst-Norge samarbeider om å få flere unge inn i utdanning og arbeid. Nylig møttes forskere, Nav-ansatte og ledere fra Talenthuset i Skien og Våre Unge i Larvik.

Talenthuset i Skien og Våre Unge i Larvik er eksempler på noe av det banebrytende arbeidet som allerede drives i regionen i offentlig regi. Både i Larvik og Skien har man vært villige til å tenke nytt om ungdom, inkludering og utenforskap.

Erfaringer herfra, og fra andre steder kan være verdifulle når Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Nav nå forsøker å fornye måten man hjelper unge på. Målet er at færrest mulig skal havne utenfor, og at flest mulig skal finne en mulighet, enten i utdanning eller i arbeid.

– Utenforskap blant unge er kanskje en av de aller største samfunnsutfordringene vi har. Det er ødeleggende både for den det gjelder og for samfunnet. I ytterste konsekvens kan utenforskap utgjøre en trussel mot selve demokratiet, sa viserektor Kristian Bogen

LES OGSÅ: Samarbeidet mellom USN og Nav er i gang

Avtale mellom Nav og USN

I 2021 signerte USN, Nav Vest-Viken og Nav Vestfold og Telemark en strategisk samarbeidsavtale som skal vare frem til 2025 (PDF).

Det er allerede arbeidsgrupper i gang, og de har kommet opp med flere nye satsinger:

 • karriereveiledningskurs for Nav-veiledere
 • studier med støtte
 • studieforberedende uker for unge som ønsker en vei inn i studier
 • tilbud for flyktninger (inkludert akademisk arbeidspraksis)

Bilde av prorektor Kristian Bogen foran tilhørere

Samarbeidsbasert forskning er ett av tiltakene i avtalen mellom USN og Nav. Arbeidsgruppen består av leder Åsne Håndlykken-Luz fra USN, Per-Erik Bårnås fra Nav Vest-Viken og Hanne Junker Roligheten fra Nav Vestfold og Telemark.

Det var denne gruppen som arrangerte et arbeidsverksted om ungt utenforskap   ved campus Drammen.

Utfordret på å tenke nytt

På arbeidsverkstedet ble forskere koblet med Nav-ansatte, fylkeskommunen, brukere og andre som jobber med unge og utenforskap.

Det sentrale spørsmålet var: Hvordan kan vi samarbeide om å utvikle bærekraftige tilnærminger og innovative løsninger som bidrar til at flere unge starter og gjennomfører utdanning og etablerer en varig tilknytning til arbeid?

I løpet av dagen var det også workshop. Der ble deltakerne utfordret på hvordan ulike etater kan samarbeide enda bedre, slik at de ikke blir hindre, men i stedet medhjelpere.

20.000 står utenfor

Direktør Inger Anne Speilberg i Nav Vest-Viken kunne fortelle at hele 20.000 mennesker mellom 20-29 år står utenfor både utdanning og arbeidsliv i regionen som omfatter Vestfold og Telemark, Buskerud, Bærum og Asker.

Disse har noen felles utfordringer, fortalte Nav-direktøren. Det er en høyere andel unge menn enn unge kvinner, og det kan handle om en eller flere av følgende faktorer:

 • lav eller ingen utdanning
 • nesten ingen arbeidserfaring
 • ofte (psykisk) helse eller rusutfordringer
 • få ressurser knyttet til nettverk/familie
 • liten systemforståelse

– Jeg er veldig glad for dette samarbeidet, og tror vi må komme tidlig inn i de unges liv.  Vi må samarbeide enda mer på tvers, dersom vi skal lykkes, sa Nav-direktøren.

LES OGSÅ: De vil inkludere innvandrere gjennom arbeid

Gruppebilde av foredragsholdere og arrangører av arbeidsverksted på USN.

Dette var programmet

 • Velkommen til arbeidsverkstedet på vegne av USN og Nav ved Kristian Bogen, viserektor for ekstern samhandling USN.
 • Ungt utenforskap og arbeidsinkludering ved Nav, Inger Anne Speilberg, direktør i Nav Vest Viken.
 • Arbeidsinkludering av innvandrere – økte muligheter for arbeid og entreprenørskap gjennom samskaping (MW Inc.) ved Karianne Nyheim Stray, postdoktor USN.
 • Våre unge - en handlingsbasert tverrsektoriell satsing for opplæring, kvalifisering og arbeid i Larvik - Våre Unge i Larvik ved Frøydis Straume.
 • Erfaringer og utfordringer ved arbeid med unge og tiltak ved Lars Christian Engebretsen, fagrådgiver ungdomssatsingen i Nav Vest-Viken.
 • Talenthuset Skien- en tverrfaglig samhandling ved Alexandra Ng Bergan, avdelingsleder ved Talenthuset i Skien.
 • Skoleavbrudd ti år etter. Hvordan gikk det? Noen fortellinger fra det longitudinelle prosjektet UngSA, 2013 – 2023, ved Geir Moshuus, førsteamanuensis USN og prosjektleder UngSA.
 • Tverretatlig samarbeid om tett oppfølging av sårbare unge i overgangen ungdomsskole - videregående og ved skoleavbrudd. Presentasjon av funn fra følgeforskning ved Eva Wikstøl, førstelektor USN og Hege Dolven Einarsen, førstelektor USN.
 • Co-created Education through Social Inclusion (COSI.ed) ved Inger Kjersti Lindvig, dosent USN.
 • Paneldebatt (Annett Arntzen, professor USN og prosjektleder MW Inc, Geir Moshuus, førsteamanuensis USN, Eva Wikstøl, førstelektor USN, Lars Christian Engebretsen, Nav Vest-Viken, Inger Elisabeth Borge, prosjektleder i Forsterket innsats og samarbeid om inkludering, Vestfold og Telemark fylkeskommune. Ordstyrer: Marion Kaasa, seniorrådgiver - strategisk kompetanseutvikling, Nav Vestfold og Telemark.
 • Workshop. Ledet av Eva Wikstøl og Hege Dolven Einarsen, USN.

 

Samarbeidsavtalen USN-Nav

 • Samarbeidsavtalen (PDF) gjelder fra 1. juli 2021 til 1. juli 2025.
 • Målet er å hjelpe flere i regionen til å fullføre utdanning og komme seg i jobb.
 • Samarbeidet skal blant annet legge til rette for kompetanseheving for innvandrere og voksne som står utenfor arbeidslivet, og hjelpe flere unge inn i arbeidsmarkedet i regionen.
 • Det er etablert en styringsgruppe for samarbeidet der topplederne fra det to Nav-regionene og universitetet er representert.
 • Avtalen ligger under USN Profesjon.
 • USN Profesjon er målområde tre i utviklingsavtalen mellom USN og Kunnskapsdepartementet.

Samarbeidsavtalen har tre hovedtemaer:

 • samarbeid om utvikling av studieprogrammer og etter- og videreutdanningstilbud
 • samarbeid om forskning som styrker kunnskapsgrunnlaget for utdanning og som bidrar til utvikling
 • samarbeid om tiltak som inkluderer sårbare grupper i utdanning og arbeidsliv