Samarbeidet mellom USN og NAV er i gang

USN og Nav har signert ei avtale som skal gjelde for dei neste fire åra. Her er Inger Anne Speilberg, direktør for Nav Vest-Viken, Terje Tønnessen, direktør for Nav Vestfold og Telemark, og Petter Aasen, rektor ved USN, samla på campus Vestfold.
SAMARBEID: USN og NAV signerte en avtale som nå får resultater. Her er Inger Anne Speilberg, direktør for NAV Vest-Viken, Terje Tønnessen, direktør for NAV Vestfold og Telemark og rektor Petter Aasen samlet ved signeringen i 2021. (Foto: USN)

I 2021 signerte Universitetet i Sørøst-Norge, NAV Vest-Viken og NAV Vestfold og Telemark en strategisk samarbeidsavtale. Nå er handlingsplanen klar.

Tre arbeidsgrupper med ansatte fra USN og NAV er i gang med å iverksette tiltakene som ligger i handlingsplanen.

Torbjørg Mosland Raen fra NAV Vest-Viken leder samarbeidsutvalget i prosjektet. Hun sier det er viktig for alle parter at dette samarbeid konkretiseres i gode og håndfaste tiltak. 

– Noen av tiltakene er vi allerede i gang med. Våren 2022 starter studieforberedende uker, og fra høsten 2022 er planen å kunne tilby videreutdanning i karriereveiledning for NAVs ansatte. Samtidig skal en arbeidsgruppe arrangere arbeidsverksted om praksisnær forskning, forteller Mosland Raen.

Samarbeidsutvalget har med representanter fra Universitetet i Sørøst-Norge, NAV Vest-Viken og NAV Vestfold og Telemark.

– Det er spennende å få jobbe med samarbeid om kvalifisering av innbyggerne. Det er stor politisk oppmerksomhet på kvalifisering, og høye forventninger fra ledelsen i organisasjonene til dette arbeidet, forteller Mosland Raen.

Torbjørg Mosland Raen - foto av henne

Omsorg for de svakeste i samfunnet

På universitetet er samarbeidet forankret i USN Profesjon, som er en del av utviklingsavtalen USN har med Kunnskapsdepartementet. USN Profesjon skal nettopp videreutvikle og styrke samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet innenfor alle lærer- og helse- og sosialfagutdanninger.

– Slike avtaler legger godt til rette for samarbeid både om utdanning (inkludert praksis), samt forsknings- og utviklingsarbeid, sier Kristin Barstad som leder USN Profesjon. 

Hun sier USN og NAV har samarbeidet på mange områder tidligere, og at det derfor var ønskelig å kunne samle flere prosjekter og aktiviteter i en langsiktig og strategisk samarbeidsavtale. 

– Vi ser at politiske myndigheter ønsker denne typen samarbeid, der vi jobber sammen mot felles mål. Som universitet jobber vi både med de mest ressurssterke og de mest fremragende forskerne, samtidig som vi har en omsorg for sårbare grupper og de svakeste i samfunnet.

Barstad sier dette er helt naturlig, ikke minst fordi USN også utdanner de som skal jobbe med de svakeste i samfunnet.

– NAV-avtalen handler både om hvordan USN kan bidra til kvalifisering av klienter, men også om kompetanseutvikling for NAV-ansatte. Vi skal tilby etter- og videreutdanning for dem, og vi skal sikre at forskningen vår tar opp i seg problemstillinger som de har bruk for at noen forsker på, og som skal være del av kunnskapsgrunnlaget for flere av våre studieprogram, sier Barstad.

LES OGSÅ: – Vi har eit overlappande samfunnsmandat

Kristin Barstad - foto av henne

Videreutdanning i karriereveiledning

En av arbeidsgruppene jobber med videreutdanning i karriereveiledning for NAV-veiledere som jobber spesielt med unge og personer med innvandrerbakgrunn.

Veilederne i NAV skal lage gode planer sammen med innbyggerne, skape arbeidshåp, mestringstro og motivasjon til endring. NAV trenger derfor veiledere med god, oppdatert kunnskap og kompetanse i karriereveiledning.

USN har etablert et sterkt fagmiljø innenfor karriereveiledning og tilbyr masterstudier både på heltid og deltid. Ansatte fra USN vil delta i arbeidsgruppen som skal utvikle et skreddersydd, praksisnært studieløp tilpasset NAVs behov.

Samarbeid om forskning

USN ønsker å bidra med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter i samfunnet, og NAV har som mål å arbeide mest mulig kunnskapsbasert.

En annen arbeidsgruppe skal derfor gjennomføre et arbeidsverksted for både USN og NAV, for å dele kunnskapen om årsaker til at så mange unge i regionen verken er i utdanning eller arbeid. De skal også identifisere behov for samarbeid som kan føre til bedring av situasjonen i Vestfold Telemark og Vest-Viken.

Inkludering av sårbare grupper

Det er allerede vedtatt at partene skal etablere studieforberedende uker for de som trenger å bli kjent med universitet, og «Studier med støtte» for studenter som trenger ekstra støtte for å gjennomføre studier ved USN.

To arbeidsgrupper er godt i gang med etableringen av disse tiltakene.

Styringsgruppen har uttrykt stor tilfredshet med framdriften i arbeidet, og har gitt honnør til samarbeidsutvalget for at de har utarbeidet konkrete tiltak for å oppnå målsettingene for avtalen.

Også Torbjørg Mosland Raen er svært godt fornøyd med samarbeidet så langt, og gleder seg til fortsettelsen. 

-  Det er en god driv i samarbeidet. Gjennom å jobbe med disse tiltakene blir vi bedre kjent, og vi kan få enda bedre utbytte av samarbeidet etter hvert, sier hun.

Fakta:

  • Samarbeidsavtalen gjelder fra 1. juli 2021 til 1. juli 2025.
  • Målet er å hjelpe flere i regionen til å fullføre utdanning og komme seg i jobb.
  • Samarbeidet skal blant annet legge til rette for kompetanseheving for innvandrere og voksne som står utenfor arbeidslivet, og hjelpe flere unge inn i arbeidsmarkedet i regionen.
  • Det er etablert en styringsgruppe for samarbeidet der topplederne fra Nav og universitetet er representert.

 

Samarbeidsavtalen har tre hovedtemaer:

  • samarbeid om utvikling av studieprogrammer og etter- og videreutdanningstilbud.
  • samarbeid om forskning som styrker kunnskapsgrunnlaget for utdanning og som bidrar til utvikling.
  • samarbeid om tiltak som inkluderer sårbare grupper i utdanning og arbeidsliv.