Vil se flere gutter som operasjonssykepleiere

Operasjonssykepleiestudenter i aksjon med full påkledning operasjonsklær  i operasjonssal med pasient på senga.
BRODER I GRØNT, HVOR ER DU? – Operasjonssykepleie er et praktisk og teknisk felt som således burde passe menn godt, sier Åsmund Borge, her i praksis som operasjonssykepleier. (Foto: Nils A. Kalve)

– Broder i grønt, hvor er du? spør Åsmund, Aleksander og Bjørn Erik. De utdanner seg til operasjonssykepleiere og etterlyser flere mannlige kolleger i yrket.

Kvinnedagen 8. mars står for døren med et Norge som har kommet langt med likestillingspolitikken. Likevel er arbeidsmarkedet anno 2020 svært kjønnsdelt. 

– Broder i grønt, hvor er du? spør Aleksander Borge, Åsmund Buran og Bjørn Erik Andersen.

De studerer operasjonssykepleie ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og ønsker at flere menn gjør som dem og velger utradisjonell utdanning og yrke.

– Vi er stolte av yrket vårt! Operasjonssykepleie er et felt under stadig utvikling, spekket med moderne teknologi og muligheter for spesialisering, deriblant robotkirurgi, sier de. 

LES OGSÅ: – Klart oppdrag for avansert kliniske sykepleiere

Broder i grønt, hvor er du?

Etter år med kvinnekamp og likestillingsarbeid, domineres fremdeles industrinæringene og bygg- og anleggsvirksomhet av menn. Andelen kvinner er størst i helse- og sosialnæringene og undervisningssektoren, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Regjeringen har i likestillingspolitikken som mål å få størst mulig balanse mellom menn og kvinner på ulike områder i samfunnet.

Ute i praksis som operasjonssykepleiere har derimot Aleksander, Åsmund og Bjørn Erik sett få mannlige kolleger. Det gjorde dem nysgjerrig på hvorfor, som ble tema i fordypningsoppgaven med den treffende tittelen «Broder i grønt, hvor er du?».

Operasjonssykepleiestudentene Bjørn Erik, Åsmund og Aleksander samlet rundt bordet i grupperom med TV på veggen hvor forsiden på oppgaven deres vises.

– Vi ville finne årsaker til hvorfor få menn velger operasjonssykepleie som utdanning og karrierevei, og hva som kan gjøres for å endre trenden, sier Åsmund.

– Slik vi ser det, kan en bedre synliggjøring av hva operasjonssykepleieren egentlig gjør føre til at flere menn vil vurdere yrket. Lite eksponering mot operasjonssykepleie i grunnutdanningen er et funn som går igjen i oppgaven vår, sier Aleksander. 

– Skjevfordelingen i kjønnsbalansen bidrar til å forsterke de feminine aspektene på bekostning av maskuline uttrykk med teknologi som et fremtredende eksempel, sier Bjørn Erik.

LES OGSÅ: – Operasjonssykepleie er yrket for meg 

Vil avlive myter om operasjonssykepleie

Et annet mål med oppgaven er å vise karrieremulighetene for operasjonssykepleiere, og avlive mytene om at operasjonssykepleieren bare leverer instrumenter til kirurgen og teller kompresser. 

– Operasjonssykepleie er et komplekst, omfattende og variert fagfelt hvor vi jobber med pasienter i potensielt eller faktisk livstruende situasjoner, forteller Aleksander.

Operasjonssykepleiere har medansvar for drift av operasjonsavdelingen og for at operasjonsprogrammet gjennomføres. De deler også ansvaret med kirurgen for at alt er på plass og fungerer før inngrepet starter i operasjonssalen.

– Vi har både selvstendig faglig ansvar og arbeider i team, som krever at vi har kunnskapene og ferdighetene til å kunne handle raskt og prioritere i akuttsituasjoner, sier Bjørn Erik.  

Operasjonssykepleiestudentene Bjørn Erik og Aleksander i praksis på operasjonsstua hvor de beroliger en kvinnelig pasient.

– Operasjonssykepleie er et praktisk og teknisk felt som således burde passe menn godt. Men vi erfarte ute i praksis og i arbeidet med oppgaven at operasjonsavdelingen kan oppfattes som en lukket verden, adskilt fra resten av sykehuset, sier Åsmund.

Studenttrioen fant lite forskning på menn i operasjonssykepleie, og få entydige svar på hvordan øke rekruttering av mannlige operasjonssykepleiere. 

– Våre funn viser at videre forskning bør belyse temaet ytterligere. Forhåpentlig vil fremtiden vise at operasjonssykepleie er et godt valg for menn. Vi ser frem til å si: «Broder i grønt, der er du jo!»

LES OGSÅ: Kronikk: Hvor er mannfolka?