Birgit Andrine Apenes Solem

Førsteamanuensis

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (D3-120)
Birgit arbeider som førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst-Norge. Birgit har sitt kompetansefelt innen markedsføring, strategi, innovasjon og entreprenørskap. Hun underviser i emner som strategisk ledelse, tjenesteinnovasjon, tjenestedesign og entreprenøriell markedsføring. Birgit's doktorgrad (PhD) fra NHH og Senter for Tjenesteinnovasjon omhandler merkevarebygging og utnyttelse av kundeengasjement for innovasjon, med særlig vekt på sosiale medier. Birgit leder forskergruppen Innovasjon og entreprenørskap, som relaterer forskning til innovasjon og tiltak i privat og offentlig sektor. Hun er blant annet tilknyttet et prosjekt som omfatter innovasjon i varehandel, samt digitaliseringens betydning for varehandel.

Ansvarsområder

Undervisning innenfor fagområdene markedsføring, strategisk ledelse, innovasjon og forbrukeratferd, på bachelor- og masternivå 

Forskning relatert til forbrukeradferd, markedskommunikasjon, merkevarebygging, tjenesteinnovasjon, tjenestedesign, forretningsmodell, samt varehandel

Leder for forskergruppen Innovasjon og entreprenørskap ved Handelshøyskolen: https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/presentasjonVis?pres=541897&type=GRUPPE

Prosjekter:

  • Vivant Vestfold - Innovasjons- og forskningsprosjekt, innovasjonstiltak og følgeforskning relatert til kundereiser og handelssteders attraktivitet, bruk av innovasjonsverktøy, som eksempelvis pop-up og showroom i innovasjonsøyemed. Omfatter også forskningsbasert undervisning, der studenter deltar aktivt i prosjekter
  • Forskning relatert til Senter for Tjenesteinnovasjon ved Norges Handelshøyskole: https://www.nhh.no/en/research-centres/csi/
  • Forskning relatert til prosjektet Managing Innovation for Value i samarbeid med Kongsberg Maritime AS
  • Forskning på Event Management, blant annet i samarbeid med Norges Fotballforbund

Kompetanse

Markedsføringsledelse

Merkevarebygging og merkeidentitet

Markedskommunikasjon

Event Management

Entreprenøriell markedsføring

Forbrukeratferd

Tjenesteinnovasjon og Tjenestedesign

Strategisk ledelse og bedriftsidentitet

Varehandel

CV

Publikasjoner