Glenn-Egil Torgersen

Professor

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (D3-106)
Arbeider med grunnforskning på DU (Det Uforutsette) og SAM (Samhandling under risiko); pedagogiske tilnærminger, modellutvikling og målemetoder for leder- og kompetanseutvikling innen DU og SAM. Medlem i Det Konglige Norske Videnskabers Selskabs Akademi (DKNVS), ALL European Academies (ALLEA) - the European Federation of Academies of Sciences and Humanities.

Ansvarsområder

Publikasjoner

Siste publikasjoner:

New: Launching September 21, 2018 - on the United Nations' International Day of Peace):

Content: How can we as a society prepare ourselves for the unforeseen, the events and threats at the outer reaches of what we have trained for? The authors of Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk elucidate new views on emergency management and understanding the unforeseen in society and learning processes by introducing the concept of ‘samhandling’, a Norwegian term that connotes interaction, collaboration, cooperation and coordination in one word. The book challenges traditional perceptions of ‘samhandling’ and new models are introduced with the questions: What are the basic structures of the concept of interaction under risk? How can interaction be created when conditions are unpredictable?

  • Torgersen, G. E. (Red.). (2015). Pedagogikk for det uforutsette. Oslo/Bergen: Fagbokforlaget.

Innhold: Mange alvorlige hendelser kommer uforutsett på etater og aktører. Er det mulig å planlegge, lære og trene på noe som ennå ikke er kjent? «Pedagogikk for det uforutsette» introduserer ny pedagogisk tenkning for å komme det uforutsette i forkjøpet. For å få det til utfordres tradisjonelle kunnskapssyn, didaktiske modeller og erfaringslæring. Boken treffer alle som jobber med kompetanse i makt, utdannings-, krise- og beredskapsorganisasjoner, samt studenter, lærere og forskere i pedagogikk og organisasjonsfag.