Glenn-Egil Torgersen

Professor

Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (D3-106)
Arbeider med grunnforskning på DU (Det Uforutsette) og SAM (Samhandling under risiko); pedagogiske tilnærminger, modellutvikling og målemetoder for leder- og kompetanseutvikling innen DU og SAM. Medlem i Det Konglige Norske Videnskabers Selskabs Akademi (DKNVS), ALL European Academies (ALLEA) - the European Federation of Academies of Sciences and Humanities.

Ansvarsområder

Publikasjoner

Siste publikasjoner:

  • Herberg, M., Torgersen, G.-E. & Rundmo, T. (2019). Competence for the Unforeseen: Social Support and Concurrent Learning as Basic Components of Interaction Under Risk. Frontiers in Communication – Disaster Communication, 4(19). https://doi.org/10.3389/fcomm.2019.00019
  • Sørensen, J.L., Carlström, E.D., Torgersen, GE. et al. (2019). The Organizer Dilemma: Outcomes from a Collaboration Exercise. International Journal of Disaster Risk Science, 10(2) https://doi.org/10.1007/s13753-019-0220-2
  • Boe, O. & Torgersen, G. E. (2018). Norwegian “Digital Border Defense” and Competence for the Unforeseen: A Grounded Theory Approach. Frontiers in Psychology, 9(555). https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00555/full
  • Magnussen, L. I., Carlstrøm, E., Sørensen, J. L., Torgersen, G. E., Hagenes, E. F., & Kristiansen, E. (2018). Learning and usefulness stemming from collaboration in a maritime crisis management exercise in Northern Norway. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 27(1), 129-140. https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/DPM-06-2017-0131

Scientific anthologies (Launched September 21, 2018 - on the United Nations' International Day of Peace):

Content: How can we as a society prepare ourselves for the unforeseen, the events and threats at the outer reaches of what we have trained for? The authors of Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk elucidate new views on emergency management and understanding the unforeseen in society and learning processes by introducing the concept of ‘samhandling’, a Norwegian term that connotes interaction, collaboration, cooperation and coordination in one word. The book challenges traditional perceptions of ‘samhandling’ and new models are introduced with the questions: What are the basic structures of the concept of interaction under risk? How can interaction be created when conditions are unpredictable?

  • Torgersen, G. E. (Red.). (2015). Pedagogikk for det uforutsette. Oslo/Bergen: Fagbokforlaget (372s).

Innhold: Mange alvorlige hendelser kommer uforutsett på etater og aktører. Er det mulig å planlegge, lære og trene på noe som ennå ikke er kjent? «Pedagogikk for det uforutsette» introduserer ny pedagogisk tenkning for å komme det uforutsette i forkjøpet. For å få det til utfordres tradisjonelle kunnskapssyn, didaktiske modeller og erfaringslæring. Boken treffer alle som jobber med kompetanse i makt, utdannings-, krise- og beredskapsorganisasjoner, samt studenter, lærere og forskere i pedagogikk og organisasjonsfag.