Kathrine Bordevich

universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-2107)
Kathrine Bordevich er stipendiat på kulturstudiet og underviser i spesialpedagogikk, med spesielt fokus på psykisk helse barn og unge, relasjoner, anerkjennesle, mobbing og utfordringer med matematikk og sansetap. Kathrine har bakgrunn fra arbeid i Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, som lærer og arbeid med barn og voksene med fysisk og psykiske funksjonsnedsettelser. Hun har hovedfag i psykologi og jobber i dag innenfor videreutdanning, BA og Master i Spes.ped. Kathrine er nestleder i forskningsgruppen "Oppvekst og Utdanning", samt forskningsmedarbeider det longitudinelle forskningsprosjektet "Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark" (UngSA) og utviklingsprosjektet Marginalisation and Co-created Education (MaCE), et Erasmus+ prosjekt med England og Danmark

Ansvarsområder

Kompetanse

2018 phd kurs; Narrativ metode i barne og ungdomsforskningen (NTNU), 10 stp. 

2017 phd kurs; Kulturdidaktikk (Kulturstudiet USN) 10 stp.

2016 phd kurs; Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetodolog (PEDRES, HSN) 10 stp.   

2016 phd kurs; Barne- og ungdomskultur, medvirkning og demokrati (PEDRES, HSN) 5 stp.            

2016 - 2020 Nordisk master i synspedagogikk og rehabilitering (Gøteborg Universitet og USN) 120 stp.

2016- 2019 Førstekompetanseprogram, USN

2008 Makroøkonomi (Høgskolen i innlandet) 7,5 stp. 

2007 Cand. Polit. Psykologi, (NTNU) 120. stp.   

2000 Can. mag. Psykologi (med gr.fag Pedagogikk, Sosiologi), (NTNU) 260 stp.  

CV

2018 -   Nestleder av den tverrfaglige forskergruppa «Oppvekst og utdanning». Gruppa består av medlemmer fra helsefag, sosialfag og pedagogikk. Fokus for tiden er på ungdom.

2017 – 2023 Prosjektmedarbeider i «Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark» (UngSA) et 10-årig kvalitativt longitudinelt forskningsarbeid om manglende gjennomføring i videregåendeskole som bruker etnografisk narrativ intervjumetode. Finansiert av USN og FARVE midler.

2017- 2020 Prosjektmedarbeider i utviklingsprosjektet Marginalisation and Co-created Education (MaCE) i samarbeid med England (Universiteter i Cumbria) og Danmark (VIA). Prosjektet er et Emasmus+ prosjekt. 

2019 - 2023 Styremedlem i stiftelsen Eikholt, nasjonalt resusssenter for døvblinde, brukerrepresentant, Drammen

2018 - 2019 Mobilitetsterapeut for personer med svekket syn/blindhet, (Gøteborg Universitet)

2018 ECER, Internasjonal conference in pedagogy, in Bolzano (Italy). Symposium; Mariganisation and Co-created Education (MaCE) med Danmark og England https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/23/contribution/44607/ 

2018 ECER, Internasjonal conference in pedagogy, in Bolzano (Italy). Paper presentasjon; Bullied Out Of School? https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/23/contribution/44559/ 

2018 NERA, Nordic conference in pedagogy, in Oslo. Paper presentasjon; Recognition and dropout. https://www.nera2018.uio.no/programme/program---final-version.pdf 

2006 - 2018  Psykologisk rådgiver i PPT Færder kommune

2013 Internasjonal konferense på Eikholt, Drammen, om «Diagnosis of Usher Syndrome -How and Why», 2 innlegg, foreldrerepresentativ og psykologsisk innvirkninger av å ha Usher syndrom, samt deltager i debattpanelet.

2012 - 2014  Medlem av PALS resurssteam, Vestskogen skole, Nøtterøy kommune

2008 - 2009  Karrieretesten, laget i samarbeid med en stipendiat på HIVE, på bestilling fra studieguiden.no (The aim was to help young people, associating the profession's interests and skills (Holland`s theories) to different personality traits (The Big Five) against a guidance of different occupational choices.

2006 - 2007 Miljøterapeut og persoling assistent til ei lita multifunksjonshemmet jente med MLD (en progrierende sykdom), Horten 

2000 Adjunkt med opprykk, Årvoll barne og ungdomsskole (fra 1. - 10. klasse), Oslo

1996 - 2006 Miljøterapeut, Kongeveien dagsenter, Horten. Dagsenter for 35 voksene mennesker med psykisk og fysisk utviklingsnedsettelser

1998 - 2005 Miljøterapeut, Basebamanningen, Horten. Omsorgsbolig for 20 lett psykisk utviklingsnedsettelser

Test Expertise; Expertise in most tests within the field of special educational work; such as 

  • ability mapping (WISC, WAIS, RAVEN) 
  • memory, behavior and concentration mapping (Våletesten, Brown Attention-Defict Disorder, BREIF, SDQ, ASQ, VOT, ASEBA, CBCL, ADDES, 5-15, CVI) 
  • mathematics mapping (Adler, LOC, Ostad, Myhre, Alle teller, MIO, Tegne-regne-prøven, Lunde) 
  • reading and writing mapping (STAS, Arbeidsprøven, Carlsten, God leseutvikling) 
  • language mapping; (Språk 6-16, Språk 5-6, 20 spørsmål, TRAS, TROG, Alle med).

Publikasjoner

Bordevich, K., Vardheim, I., Gulløy, E. og Bunting, M. (2018). Nye perspektiver på mobbing. I  Aase, K. N., Kristiansen, R., Vardheim, I., Bentsen, A., Gulløy, E., Bordevich, K., Bunting, M. & Krane, V. (2018). Ung i Telemark 2018. Skien: Telemark fylkeskommune/Kompetansesenter rus – region sør. s.100-110. https://www.telemark.no/Media/Files/Folkehelse/Materiell-fra-Folkehelse/Rapport-Ung-i-Telemark-2018