Kathrine Bordevich

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-2107)
Kathrine Bordevich er universitetslektor i spesialpedagogikk, med spesielt fokus på psykisk helse barn og unge, relasjoner, frafall, utfordringer med matematikk og sansetap. Kathrine har bakgrunn fra Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, lærer og arbeid med barn og voksene med fysisk og psykiske funksjonsnedsettelser. Hun begynte på psykologi ved NTNU i 1996, og jobber i dag innenfor videreutdanning, BA og Master i Spes.ped. Kathrine er med i forskningsgruppen "Oppvekst og Utdanning", samt det longitudinelle forskningsprosjektet "Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark" (UngSA) og utviklingsprosjektet Marginalisation and Co-created Education (MaCE), et Erasmus plus prosjekt med England og Danmark

Ansvarsområder

  • Nestleder av forskergruppa "Oppvekst og utdanning", 2018-2019
  • Emneansvar Spesial pedagogikk
  • Veileder BA og masterstudenter

Kompetanse

2018 phd kurs; Narrativ metode i barne og undfomsfoskningen (NTNU), 10 stp. 

2017 phd kurs; Kulturdidaktikk (Kulturstudiet USN) 10 stp.

2016 phd kurs; Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetodolog (PEDRES, HSN)10 stp.   
2016 phd kurs; Barne- og ungdomskultur, medvirkning og demokrati (PEDRES, HSN) 5 stp.            

2016 - 2020 Nordisk master i synspedagogikk og rehabilitering (Gøteborg Universitet og USN) 120 stp.

2016- 2019 Førstekompetanseprogram, USN

2008 Makroøkonomi (Høgskolen i innlandet) 7,5 stp. 

2007 Cand. Polit. Psykologi, (NTNU) 120. stp.   

2000 Can. mag. Psykologi (med gr.fag pedagogikk, sosiologi), (NTNU) 260 stp.  

CV

2018-  Nestleder av den tverrfaglige forskergruppa «Oppvekst og utdanning». Gruppa består av medlemmer fra helsefag, sosialfag og pedagogikk. Fokus for tiden er på ungdom.

2017 – 2023 Prosjektmedarbeider i «Ungdom, gjennomføring og skoleavbrudd i Telemark» (UngSA) et 10-årig kvalitativt longitudinelt forskningsarbeid om manglende gjennomføring i videregåendeskole som bruker etnografisk narrativ intervjumetode. Finansiert av USN og FARVE midler.

2017- 2020 Prosjektmedarbeider i utviklingsprosjektet Marginalisation and Co-created Education (MaCE) i samarbeid med England (Universiteter i Cumbria) og Danmark (VIA). Prosjektet er et Emasmus plus prosjekt. 

2019 - 2023 Styremedlem i stiftelsen Eikholt, nasjonalt resusssenter for døvblinde, brukerrepresentant, Drammen

2018 ECER, Internasjonal conference in pedagogy, in Bolzano (Italy). Symposium; Mariganisation and Co-created Education (MaCE) med Danmark og England https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/23/contribution/44607/ 

2018 ECER, Internasjonal conference in pedagogy, in Bolzano (Italy). Paper presentasjon; Bullied Out Of School? https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/23/contribution/44559/ 

2018 NERA, Nordic conference in pedagogy, in Oslo. Paper presentasjon; Recognition and dropout. https://www.nera2018.uio.no/programme/program---final-version.pdf 

2006 - 2018  Psykologisk rådgiver i PPT Færder kommune

2013 Internasjonal konferense på Eikholt, Drammen, om «Diagnosis of Usher Syndrome -How and Why», 2 innlegg, foreldrerepresentativ og psykologsisk innvirkninger av å ha Usher syndrom, samt deltager i debattpanelet.

2012 - 2014  Medlem av PALS resurssteam, Vestskogen skole, Nøtterøy kommune

2008 - 2009  Karrieretesten, laget i samarbeid med en stipendiat på HIVE, på bestilling fra studieguiden.no (The aim was to help young people, associating the profession's interests and skills (Holland`s theories) to different personality traits (The Big Five) against a guidance of different occupational choices. In Norwegian; Karrieretesten; https://www.facebook.com/Karrieretesten/ 

2006 - 2007 Miljøterapeut og persoling assistent til ei lita multifunksjonshemmet jente med MLD (en progrierende sykdom), Horten 

2000 Adjunkt med opprykk, Årvoll barne og ungdomsskole (fra 1. - 10. klasse), Oslo

1996 - 2006 Miljøterapeut, Kongeveien dagsenter, Horten. Dagsenter for 35 voksene mennesker med psykisk og fysisk utviklingsnedsettelser

1998 - 2005 Miljøterapeut, Basebamanningen, Horten. Omsorgsbolig for 20 lett psykisk utviklingsnedsettelser

Test Expertise; Expertise in most tests within the field of special educational work; such as ability mapping (WISC-R, WISC, WAIS, RAVEN) memory, behavior and concentration mapping (CVI, Våletesten, Brown Attention-Defict Disorder, BREIF, SDQ, ASQ, ADS, VOT, ASEBA, CBCL, ADDES, 5-15) mathematics mapping (Adler, LOC, Ostad, Myhre, Alle teller, MIO, Tegne-regne-prøven, Lunde) reading and writing mapping (STAS, Arbeidsprøven, Carlsten, God leseutvikling) language mapping; (Språk 6-16, språk 5-6, 20 spørsmål, TRAS, TROG, Alle med).

Publikasjoner

Bordevich, K., Vardheim, I., Gulløy, E. og Bunting, M. (2018). Nye perspektiver på mobbing. I  Aase, K. N., Kristiansen, R., Vardheim, I., Bentsen, A., Gulløy, E., Bordevich, K., Bunting, M. & Krane, V. (2018). Ung i Telemark 2018. Skien: Telemark fylkeskommune/Kompetansesenter rus – region sør. s.100-110. https://www.telemark.no/Media/Files/Folkehelse/Materiell-fra-Folkehelse/Rapport-Ung-i-Telemark-2018