Jordmor Åsgeir vil ha flere mannlige kolleger

Postrett av Åsgeir Almvik
GLEDER SEG: Åsgeir Almvik ser fram til spennende og meningsfulle arbeidsdager på fødeavdelingen. (Foto: Marianne Johnsen)

Han var den eneste mannlige jordmorstudenten i landet. Nå har Åsgeir Almvik tittelen jordmor og anbefaler yrket til flere menn.


Åsgeir Almvik jobbet som sykepleier ved Sykehuset i Østfold da han søkte jordmorutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og kom inn.

Han har alltid vært interessert i og fascinert av kvinnehelse og hva kvinner går gjennom fra menstruasjon til overgangsalder. Nå gleder han seg til å bli en god jordmor på fulltid på en fødeavdeling. 

– Jordmoryrket er et yrke med stor variasjon i arbeidsdagen. Du får ta del i en fødsel og det er noe av det største du kan gjøre. Å være ankeret som fødekvinnen trenger er spennende, noen ganger dramatisk, og heldigvis oftest fylt av glede, forteller Åsgeir.

Han mener det burde være like naturlig for en mann å velge jordmoryrket som å bli gynekolog. Mannlige gynekologer er det mange av. I fjor var det bare én mannlig jordmorstudent i Norge, i følge en undersøkelse bladet Sykepleien gjorde, i en artikkel om nettopp Åsgeir.

LES MER: Slik er det å studere jordmorfag

Tatt godt imot som mannlig jordmor 

Han var litt usikker på om han som mann i det hele tatt kunne bli jordmor, men den retten har Åsgeir og andre menn hatt siden 1972. Det er bare ikke så mange som har brukt den. 

Åsgeir tror ikke tittelen jordmor er det som skremmer menn fra å velge yrke, men at det er for lite oppmerksomhet rundt at jordmoryrket også er for menn.

– Jordmoryrket har vært et kvinneyrke i alle år, og kanskje har ikke jordmorforeningen vært tydelige nok på at de ønsker menn inn i yrket, sier han. 

Flere har de siste årene slått alarm om en økende jordmormangel. Ledelsen ved Ullevål sykehus sier for eksempel at de mangler 20 jordmorårsverk og må stenge sin ABC-enhet i sommer. 

klassebilde av uteksaminerte jordmødre stående i finstasen.

Som jordmorstudent var Åsgeir også litt usikker på hvordan han ville bli tatt i mot av forelesere og medstudenter, av kolleger i praksis og ikke minst av de fødende kvinnene. Det hadde han ikke trengt å bekymre seg for:

– Jeg var kanskje litt fordomsfull, og trodde jeg kom til å møte mer skepsis og motstand enn jeg gjorde. Jeg er veldig positivt overrasket over hvor hyggelige alle har vært. Så godt som alle er imøtekommende og positive.

I noen få tilfeller har den som skal føde ikke ønsket en mannlig jordmor. Da Åsgeir kom inn på studiet, lovet han seg selv at han aldri skulle ta det personlig. Det er fødekvinnen som står i sentrum, og Åsgeir respekterer at hennes ønsker teller mest. 

LES OGSÅ: Søkertallene 2022: Tilbake til normalen

Forsket på gravide transmenn

Åsgeir Almvik har sammen med medstudent Hilde Ostad valgt et spennende tema for masteroppgaven sin. De har undersøkt hva jordmødre i svangerskapsomsorgen tenker om å skulle ivareta en gravid transmann:

– Etter hva jeg vet, har ikke det skjedd ennå i Norge at en kvinne har skiftet kjønn til mann, beholdt sine reproduktive organer og født barn som mann. Men det kan skje, og det har vært veldig interessant å se hva jordmødre på helsestasjoner tenker om det.

Svarene Åsgeir og Hilde fikk, viste at noen jordmødre var positive og noen skeptiske. Men også de skeptiske konkluderte ofte med at en gravid er en gravid, og at alle gravide har rett til å bli godt ivaretatt.

Noen av jordmødrene var bekymret for hvordan de kunne få nødvendig informasjon for å gjøre en god jobb for en gravid transmann, uten å framstå som nysgjerrige. De ønsket å være profesjonelle i alle sammenhenger og framstå slik for alle som skal føde.  

Åsgeir forteller at slike undersøkelser ikke er gjort tidligere i Norge, og blitt lite forsket på.

 Det er store kunnskapshull her. Fødende transmenn må det forskes mer på både i Norge og i verden, for jordmødre er nødt til å forberede seg på å møte dem i jobben sin.

LES OGSÅ: Sjekk alle mulighetene som sykepeleir ved USN

 

 

Slik kan du bli jordmor 

Jordmorutdanningen er nå blitt en masterutdanning.

Jordmødre som tok jordmorutdanningen før det ble en masterutdanning, kan etter bestemte regler ta masterutdanning der de får innpasset tidligere utdanning. 

I år uteeksaminerer USN 27 jordmødre fra master i jordmorfag.