Jordmorfag

Master i jordmorfag – innpass

Vestfold - Deltid

Er du allerede autorisert jordmor, kan du søke innpassing av tidligere jordmorutdanning for å oppnå graden master i jordmorfag.

Studieinformasjon

 • Studieretning: Innpass til master i jordmorfag
 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Vestfold
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 5164
 • Studienivå: Master
 • Studiepoeng:
 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
 • Oppstart: Vår 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 3
Jordmor gir nyfødt til mamma, pappa sitter ved sengen.

Innpass

Innpass for jordmødre utdannet etter rammeplanen fra 2005 utgjør 40 studiepoeng. For jordmødre utdannet tidligere kreves ytterligere tilsvarende 20 studiepoeng på mastergradsnivå innen relevante fagområder før mastergrad oppnås.

Studieprogrammet skal gi autoriserte jordmødre mastergrad i jordmorfag. Programmet består av to emner

Emne I avsluttes med en prosjektbeskrivelse for den fremtidige masteroppgaven.

Jordmødre med utdanning etter rammeplanen fra 2005 får 80 studiepoeng innpasset fra ordinær jordmorutdanning. Jordmødre utdannet før 2005 får 60 studiepoeng innpasset. Søkere fra utlandet vurderes individuelt.

Veiledning

Alle vil få oppnevnt en egen veileder. Totalt antall timer veiledning er 12 timer. To av disse kan være på prosjektbeskrivelsen før innsending til NSD eller PVO (30 studiepoeng).

Undervisning og samlinger

Studiet integreres delvis i den ordinære jordmorutdanningen, og blir organisert som obligatoriske samlinger ved Campus Vestfold i kombinasjon med digital undervisning.

I tillegg til å delta på obligatoriske samlinger forventes det at studentene setter av tid til ressursforelesninger. Disse forelesningene er i tillegg til undervisningen på de obligatoriske samlingene, nødvendig for å kunne gjennomføre eksamen og det obligatoriske arbeidskravet.

Ressursforelesninger er forelesninger til det ordinære kullet som blir tatt opp digitalt. Studentene på innpass er velkomne til å følge forelesningene på campus om ønskelig, men forelesningene vil bli gjort tilgjengelig digitalt via Canvas, slik at det vil være mulig å se de når man selv ønsker, og dermed legge opp løpet slik at det passer med egen turnus. Ressursforelesningene vil ligge tilgjengelig på Canvas i seks måneder.

I første og andre semester vil det også tilbys felles digitale møter på èn time hvor det er mulighet for å ha en samtale om undervisningen og få svar på spørsmål. Disse digitale møtene er frivilllige. 

Gjennomføring er planlagt som skissert under (Merk: endring av dager kan forekomme):

Første semester, vår 2023

 • Uke 10 Obligatorisk samling onsdag, torsdag og fredag
 • Uke 11 Digitale ressursforlesninger/ mulighet for å delta på undervisning med det ordinære kullet
 • Uke 12 Digitale ressursforlesninger/ mulighet for å delta på undervisning med det ordinære kullet
 • Uke 18 Innlevering av arbeidskrav
 • Uke 22 Obligatorisk samling tirsdag, onsdag og torsdag
 • Uke 23 Digitale ressursforlesninger/ mulighet for å delta på undervisning med det ordinære kullet

Andre semester, høst 2023

 • Uke 34 Obligatorisk samling onsdag og torsdag
 • Uke 37 Eksamen: Innlevering av prosjektbeskrivelse
 • Uke 40 Mulighet å delta på undervisningen om søknad til NSD og PVO
 • Uke 50 Obligatorisk samling torsdag og fredag: Seminar om datainnsamling

Tredje semester, vår 2024

 • Uke 4 Obligatorisk samling mandag og torsdag: Seminar om analyse.
 • Uke 8 Obligatorisk samling mandag og tirsdag: Seminar om resultat og skriving
 • Uke 15 Eksamen: Innlevering av masteroppgaven
 • Uke 24 Presentasjon av masteroppgave og avslutning av studiet

Hvorfor ta master i jordmorfag?

En jordmor er anerkjent som en ansvarsbevisst og ansvarlig fagutøver som arbeider sammen med kvinnen for å gi nødvendig støtte, omsorg og rådgivning i løpet av svangerskap, fødsel og barseltid.

Hva slags jobb får du?

Med master i jordmorfag kan man arbeide med svangerskapsomsorg i kommunehelsetjenesten, ved føde/barsel-avdelinger i sykehus og fødestuer og i privat virksomhet.

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Kontakt med arbeidslivet

Som student skal du under veiledning gjennomføre kliniske studier både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Universitetet benytter praksisplasser over hele Sør-Østlandet.

Dette lærer du på master i jordmorfag

Masterstudiet består av teoretiske og kliniske studier:

 • Svangerskap, fødsel og familiedannelse, del 1 og 2
 • Kvinnehelse, seksualitet og reproduktiv helse
 • Vitenskapsteori og forskningsmetode i jordmorfag
 • Kliniske studier i kommunehelsetjenesten
 • Kliniske studier i spesialisthelsetjenesten, nivå1 og 2

Obs. Du må påregne reisevei knyttet til kliniske studier.

Slik er det å studere jordmorfag

– Det er fantastisk å få muligheten til å bli jordmor. For meg er det et privilegium å få møte og støtte kvinner og par i en svært viktig fase av livene deres, sier jordmorstudent Malin Mevåg.

Studiet undervises på campus Vestfold. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø som tilbyr noe for enhver interesse. Les mer om studentlivet i Vestfold:

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført master i jordmorfag kan du søke deg inn på universitetets ph.d. - program i personorientert helsearbeid.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av jordmorfag i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. 

 

Slik søker du om utveksling. 

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie eller tilsvarende. Du må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre. I tillegg må du ha autorisasjon som sykepleier i Norge og minst ett års relevant yrkespraksis som sykepleier. I tillegg kreves videreutdanning i jordmorfag og norsk autorisasjon som jordmor.

keyboard_backspace Språkkrav i norsk og engelsk

Tilleggskrav

Studenter som skal delta i praksis eller klinisk undervisning må levere politiattest. Det er også krav til medisinsk testing hvis du har oppholdt deg i spesifikke land i tre måneder sammenhengende eller mer, og hvis du har arbeidet i helsevesenet eller har vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene. Dette dokumenteres ved studiestart.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg help

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon help

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2023